Легенди и други писаници.

Отговори
Съобщение
Автор
Потребителски аватар
К.И.О.Т.
Мнения: 2393
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:12 pm

Легенди и други писаници.

#1 Мнение от К.И.О.Т. » пон май 20, 2019 10:32 am

3645. 1506.Откъс от Пътя на хайдутите по балкана - Вергилий - За римските съкровища, рудници и калета в Балгария

...Дупка на дъното на която се намира мечката с мечкаря. Мечкарът е опасан 3 пъти със синджир и кривака му пред него е изправен. На мечкара чибука му е зад врата. Мечката е изправена въз кривака. Мечкарът бие дайрето и 3 циганки има. Първата игране на чемпаре, 2рата държи пешкир и играе, а 3тата свири с цигулка и 1 ибрик край нея. Виш къде сочи нагоре кривака на мечкара. Там има поличка. Тури стълба и се качи на полицата. Там има пизул. Бръкни с ^ до лактите и ще вземеш 3 кимера. Свали ги и остави при мечкара. Мечкарът дето е турил ^та си да бие дайрето е тапа. Накъдето гледа мечкара има нахвърлена пръст. Мечкарът се казва Димитър, първата циганка Ирина, 2рата Катерина, 3тата Ангелина, а мечката Марийка. Сега 7 души да отидат при пръстта дето гледа мечкара. Да се копае добре да се ащиса подмола и да се отвори пещерата. В него има 1 бадън на подмола подложен и ще го разбият 7 души и ще се изнесе всичко навън. Сега ще идем на 2та дола дето върви вода из тях. Те са Кара дере и Ак дере. Водата им се събира и отива на воденицата. М/у смесите баш ще разкопаеш земята и ще се покаже 1 калдаръм. Под него са хазните в зобни торби толожение. Оттам ще отидеш на Куру дере на смесите дето къса яза и ще намериш 3 липи на 3 грамади. Те са мешани с камъни и пръст. Средната грамада прилича на камила врата. Ще разкопаеш грамадата и ще намериш 1 тава костадинки. Копай още надолу и ще стигнеш до зидан кемер. Разбий този кемер и ще се яви стая. Влез в тази стая и изнеси всичко. Тук ще намериш 2 шишета - 1то е с ЖИВА ВОДА, а другото е с мъртва вода. Сега ще идем на яза. И там на водата на яза има 2 камъка. Единият е като габровска кола и 3 пъти е препасан като куверна. На камъка отгоре е изписан +. Има още 1 остен и 1 дупка. Водата на воденицата минава по м/у 2та камъка. Да се отбие тази вода. Ще се разкопае чакъла и пръстта и ще се намери 1 плоча. От плочата надолу ще се копае 3 педи само чакъл и ще излезе 2ра плоча. Под нея ще се копае само пясък пак 3 педи и ще се открие 3тата плоча. Да се внимава да не се повреди и да се изправи. Отдолу има писмо на плочата което ще ти каже за големи с-ща които не описваме тук. Оттук ще вземем по водата надолу и ще намериш 1 камък край водата и той да бъде пропукнат - половината червен, половината бял. Раздвои го по пукнатината на 2 и отдолу ще извадиш 1 казан мешани пари. Оттам ще тръгнеш по водата надолу и ще стигнеш крепа /керепа/ на воденицата и ще видиш 2 камъка като затулка и от камък до камък са 4 педи. Ще разбиеш м/у тях мястото и ще пъкне восък. Под восъка 1 котел бяло z. Ще влезеш в гнездото на воденицата. То е наполовина сушина. В сушината има пукнатина отгоре до долу. В горния край на пукнатината има забит камък. Строши камъка и извади на ПМ пушката. Тя е пълна с рубиета. На долния край пукнатината е разкрачена на две. И там е огнището. В огнището оставихме 1 тенджера z, а дето се върти колелото 1 казан сребро. Оттук ще излезеш горе сред крепа на улея и ще разбиеш надолу цимента и ще намериш 1 длабка сребро. Оттук иди пак в гнездото на воденицата. Ще намериш 7 стъпала и ще слезеш по тях На 1 разкрач горе ще копаеш и ще намериш воденичен камък и половин воденичен камък. Под камъка е на воденичара дела от 1 котел z. И ще слезеш по стъпалата на долапа на воденицата. Под стъпалата отдолу ще разкопаеш и ще излезе 1 котел мешани пари. Пред воденицата има Бинек таш и на него 3 кучешки стъпки и кучешка плешка с крака заедно. Под камъка има 3 котела z един в/у друг. Ще отидеш на огнището на воденицата и ще погледнеш нагоре из комина дето е вървял пушека и ще видиш, че е запушен с камъни. Измери колко е разстоянието до вън, изкачи се горе и измери същото разстояние назад разкопай камъните и извади хазните. Те са в торби мешани и така нахвърляни. Ще слезеш пак в гнездото на воденицата и ще гледаш на стената под сушината. Ще видиш на казан дъното черно и опушено. Строши това дъно. Със зор ще го строшиш защото е от серт люкюн и е дълбоко. Ще се отвори дупка и ще се извадят много бели пари. Пак в същата дупка разбий дъното с по-голям зор и ще се отвори друга дупка. В нея е само z. До тази воденица с кола не се ходи - само с кон и пеша. Под воденицата отдолу има вир и под вира сърна изкована кьопава с един крак и главата си е извила назад. Дето гледа през реката е арнаутинът който се мери в нея. Ще разбиеш сърната. Тя е от люкюн и ще извадиш смесени пари със z. Оттук през вира ще идем на арнаутина, който е коленичил с единия крак. Строши сгънатото коляно и под него разбий и извади 22 торби z. Ще погледнеш над вира да има 1 висок камък. По 3 скали ще излезеш на него. Отгоре му ще намериш 1 софра с 2.5 риби, 7 лъжици - 1та е по-къса, а 7мата захлупена. Рибите са в паница, а от софрата е виснало 1 синджирче с ножчето. Строши захлупената лъжица и вземи на Емина часовника който тежи 300 грама. И печата му е там. После разбий паницата. И под софрата дето мери ножчето изкопай 5 педи - има 1 котел z. От софрата ще подгледнеш над вира и ще видиш 6 канари, като камари малки и на крайната канара към воденицата отдолу на канарата има сушина и на нея изработена 1 лява брадва. Строши брадвата и извади тефтерите. От този вир ще тръгнеш надолу докато видиш синя стена На тази синя стена ще видиш 7 любеници с разни бои направени. Под любениците е поляната която стои като хлътнала и осеяна с люляк. Сред поляната в потъналото на средата разкопай. Стига се кивгир като пещ. Разбий кивгира. Ще се отвори стая пълна със z. Средната диня е тапа. На същата стена около любениците да има 3 дъна на котли. Ще си туриш гърба на дъната и ще погледнеш насреща и ще видиш други 3 дъна - 2те са бели, а 1то е черно и опушено. Строши черното дъно и извади среброто. Оттук ще тръгнем по водата надолу из дерето и ще видим 2 малки пещери 1 с/у друга. В първата пещера ще намерим на овен главата заедно с рогата. Пред нея сред пещерата има земна могила. На 3 арш дълбоко в могилата има 1 казан z. Във втората пещера запали свещ. Навътре в нея ще намериш мома с кобилица с единия крак бос, с коса на кок и кобилица с окачени ведро и котел. Над момата е изработен арап в цял ръст и е вдигнал калъч с/у мома Рада. Момата гледа насреща в стената която е президана. Разбий тази стена и ще се отвори пещера. И като влезеш в нея ще се възкачиш по тясно място и ще излезеш на язлък - на равно място и широко. Стой там и запали свещ. Разгледай лявата страна и ще видиш същия арап с калъча вдигнат нагоре. Тази арап е фигура в същински размери като жив. Веднага се върни, мини покрай стената зад арапина, качи се отзад на плешките му и отвинти главата му. ще се отвори кухина, откъдето ще вземеш главните тефтери. После отвърти бурмите под мишците му, слез от гърба му и го бутни да падне напред. Калъчът и яйовете ще паднат. Под арапина ще се отвори тясна дупка. Влез вътре. Ще видиш изписани разни имена и знаци. Ще видиш и 7 купа z, изнеси най- напред средния куп и тогава ги редувай отляво и отдясно докато изнесеш всичкото z. Оттук ще тръгнеш по водата надолу и ще минеш по водата надолу ще задминеш Ени махле и ще видиш 1 висок камък като минаре и на него изковани 1 ибрик и кьорбалтия. И около минарето има 7 туфи от драки, а на върха на минарето има изкован +. Разбий този + и извади 1 тенджера 38 оки z. До същия камък под 7те драки има по 1 конски тов z. Около този камък като минаре има пладнище, а местността е все ситен камънак. На минарето под ибрика като разкопаем ще се отвори подмол и ще намерим същия ибрик пълен със z. Това дере дето идва водата от воденицата се влива в голямата вода и я бие отстрани и голямата вода минава надолу. Оттук да се върнем пак на воденицата дето се гледат 2те пещери. С/у водата ще броим 33 брода до воденицата с вира. Над нея отгоре да има пещера. Тя е малка, колкото да лежи само 1 чов в нея и отпред на устата й има кьорбалтия с дръжката заедно. Под нея ще се разкопае и ще се намери същата. Отвинти дръжката и вземи рубиетата. Копай надолу 1 чов бой и ще пъкне z на торби. Отпред на пещерата да има 1 гроб и на гроба да има шипка и копай надолу и ще намериш чов кокали и в тях ще намериш 3 кимера z 43 оки, а под главата му има 1 торба z. Оттук ще отидем на яза. Там да има 1 дърво бук. На него са изработени 2 пищова. Същите са в бука турнати в дънера отгоре и право под тях в корените 1 котел сребро изкопай. От бука ще вземеш козя пътека из баира, ще вървиш и ще минеш покрай 1 сезантия (капе вода от скалата). На сезантията отгоре да има 1 + и паласка с капаците заедно. Под тях ще копаеш като под подмол на 5 педи дълбоко и ще намериш 1 котел. И все край подмола не надолу да се дирят 7 котела z. Отгоре на сезантията да има побит камък с + и под него 1 конски тов z. Ще продължиш по козята пътека нагоре и ще минеш покрай 1 четвъртит камък. На него отгоре изковахме кокошка с 12 пилета които са пръснати около нея и 1 има на гърба й и всички са черни. Този камък е на стръмно място и откъм баира от горна страна 1 змия излиза от земята и се положила на камъка към пилетата. На опашката й има 1 + колкото тиквена семка - тапа. Дето излиза змията копай надолу покрай камъка дълбоко и ще се намери подмол и извади 1 казан z. Ще стъпиш на камъка и ще гледаш нагоре към баира. Ще видиш венеца. Която страна на венеца да се видят 3 дупки като 3 фурни. И ще тръгнеш по пътеката и ще минеш пред дупките и ще се отбиеш в средната и на тавана ще видиш кокошка с 12 пилета и 1 на гърба й и 2 змии обиколили кокошката с пилетата в кръг около нея. Под тях долу копай дълбоко и извади 1 казан z. Строши кокошката и змията и източи ztoto, но внимавай при източването на ztoto да си настрани да не те затиснат, защото тук ztoto е много. Като свършат парите, ще падне zта кокошка. Сега ще оставиш пътеката и ще тръгнеш по високия венец нагоре да стигнем най-високия му край и ще спрем там дето има 1 цепкол отгоре до долу да цепи скалата. Отгоре до цепката да има 1 седло заедно с кобурите отпред дето са носили пищовите и отпред каиш. На седлото има +. Строши на каиша отдолу предния край и извади ztoto. На 5 кр зад седлото има камък като буре да лежи. Обърни камъка и извади същото буре. След това строши и цялото седло и ще се покаже малко пропускче. Извади ztoto и иди на цепкола. Отгоре ще видиш 1 + на горния му край пред седлото и ще се наведеш надолу да гледаш. Ще се вържеш с въже и ще се спуснеш надолу по цепкола да се види + 3 педи широк и голям. Под + отдолу да строшиш - тапа е. А долу на земята пръстта ще разкопаеш и ще намериш 1 биволска кожа увита и пълна със z. После строжи гемията с + и извади главните тефтери. Оттук ще заобиколиш високата стена и ще намериш вървище от говеда и ще тръгнеш по вървището да слизаш надолу по стръмното и ще вървиш още надолу, а стигнеш ли водата ще намериш пещерата за 7 коня (коневръза). Като вали дъжд да капе на опашките им и да има 7 халки за връзване на конете. Като стигнеш пещерата и погледнеш пред нея ще видиш изработени 2 смока да пият вода от паница. Паницата е тапа, а пред пещерата разкопай и извади 3 каука z. Отстрана на пещерата има изкована московска кутия. Строши я и извади същата в z. Да има пред пещерата 1 старо дърво. В корените му има 1 скрита делва със z. Пред средния кон дето е ял зоб ще разбиеш има 20 оки z. С/у тази пещерка има друга по-малка. На стената на втората пещерка има изковани везни и под тях 1 тенджера z. оттук се върни пак на коневръза и като погледнеш горе високо над змиите ще видиш орлово гнездо дето мъти орела. Дупката му е като колиба. От дупката нагоре стената е пукната. Отгоре на пукнатината ще се вържеш с въже и ще слезеш на гнездото. На тавана в гнездото да има 2 оплетени змии които си ядат главите. Под змиите отдолу разрови и вземи 1 чанта z. Навътре в гнездото има затъкнат камък. Извади този камък и ще видиш навътре много Р z. Оттук ще идем на цепкола. Отдолу на долния му край на стената високо до цепкола да има наблизо кьорбалтия с дръжката. Под дръжката ще разбиеш и ще извадиш разни инструменти и продължи трапа надолу чов бой дълбоко да извадиш 1 казан насипано z. Близо до воденицата има чучурка. Водата извира от самата скала. дето пада водата има 1 кръстле. Разбий мястото и извади 1 котел z. Като тече водата от чучурката се чува чак на воденицата. Има бръшлян там и из него сълзи вода. Дето сълзи водта разбий стената и дупка ще се отвори. Ще влезеш в нея със запалена свещ. Гледай в стената и ще видиш талига с 4 коня разбъркани. И на ока има петел и цялата талига гледа в дупката. На камшика има +. Иди навътре дето гледа талигата и ще стигнеш до 1 вир. Той е голям колкото 1 срекме да го завие и отдето иде близо до вира има цепкол. разбий този цепкол и ще се отвори дупка. Влез вътре и ще чуеш силно ручене. това е вода. Дръж се с въже, вържи се здраво за него и се спусни при водата и разшири дупката да стане 4 пъти по-голяма и се пази да не разшириш повече и да те удави. После излез вън. Водата на вира ще спадне. Той е дълбок 45 педи. Щом водата от вира спадне ще се отвори дупка. Тръгни по водата и ще стигнеш друг вир. Над вира има 4 греди пиринчени. На средната има 1 котел нанизан пълен със z. Развърти гредата тоя край откъм тебе та извади котела и ще чуеш силно ручене и ще излезе като мъгла. Сложи гредата на мястото й и мини по гредите от другата страна. Разбий мястото дето са хванати гредите и ще се отвори пещера. И ще влезеш в нея и ще видиш същата талига покрита с мушама. На талигата е метната меча кожа и до нея през талигата 1 смок виси на синджири. На аръша отпред има 3 ширита жълтици. Ще идеш откъм опашката на смока и ще идеш зад талигата. Смокът е закачен с кука. Така е закачена и мечата кожа. Откачи ги и ги бутни от талигата. Сега можеш да вземеш ширитите от аръша. Като свършиш тая работа иди на стърчугата дето е нанизано 1 котле с жълтици, бяло z и 1 китка босилек. Вземи го и иго изнеси. И дето е било котлето има 1 сандък вързан, но незаключен. Отвори капака и вземи ключовете. Те са 18. И откачи 18те катинара и свали мушамата и виж какво има в талигата. Ще видиш, че турчин седи в талигата. Качи се та го свали и го изнеси навън и се върни та изнеси всичко. Сега ще идем пак на воденицата. И от крепа назад малко ще видим препречен над водата камък като мост. Стъпи на него и гледай пред водата. И ще видиш висока стена. И в нея 1 дупка малка като от камък. Ще я забележиш къде е и ще отидеш при нея. Качи се при дупката и извади тефтерите, 7 на брой на 7те воеводи и ги прочети де какво има. Оттук по кечи пътеката ще идеш на Кесик таш. И м/у пресечения камък ще видиш 2 нишана, че се гледат един друг и м/у камъка ще минеш през 3 прага. На средния праг има +. Копай под + надолу и ще намериш подмол. Изкопай го докрай и ще намериш 1 мушама z. Щом намериш тясното място м/у юзлуците ще намериш отдясно право напред 3 кр, ще разкопаеш дълбоко и ще стигнеш до плоча. Повдигни и вземи 1 гърне със z 18 оки. Оттам погледни напред и ще видиш побит камък на поляната. Обърни камъка и копай под него и ще стигнеш до конски кокали. Изхвърли ги и ще намериш 1 котел сребро. Погледни право напред на изток и ще видиш 1 туфа. Иди в гората и ще намериш 3 трапа напред. В средния ще видиш разхвърляни камъни. Разхвърли камъните и ще намериш побит камък и на него +. Извади този камък и ще видиш пак нахвърляни камъни. Изхвърли и тях и ще намериш 1 батлак със сребро. Това са 3те вареници. Сега ще идем пак на Кесик таш и ще вървим по козята пътека. ще вървим много чак до големия баир и ще минем покрай 1 локва и ще видим накъде се отича щото е прекопана на изток. Баш на гърлото дето е прекопана ще копаеш надолу 4 педи и щен намериш 1 плоча. Под нея има 1 котел z. Сетне ще прегледаш локвата. Тя е заградена отвсякъде с камъни. От всички камъни около локвата да има 1 като навлек сено и да се чернее. Ще отидеш при него, ще се качиш на върха му и ще погледнеш през локвата отсреща. От другата страна да има 1 камък да се жълтее. Забележи го и иди при него - това е празен гроб.- Камъкът е тапа и под него под 3 застъпени плочи има 1 казан z. От локвата ще видиш в 1 посока да вървят побити камъни и от първия камък до локвата почваш да броиш. На третия ще намериш +. Той е на сушината на камъка. Право надолу под + има 1 тенджера z. От първия камък до Самородното кале има 72 камъка побити. Накрая, на свършека на камъните има 2 камъка като пехливани - Пехливан таш. Те са близо до калето. М/у тях отдолу копай и ще намериш 1 казан сребро. От тия камъни насреща има канара и в нея цепкол затикнат с камъни. Извади камъните и земята и ще видиш, че се отваря дупка. Разчиствай и влизай все на ребро постепенно на криволици, но като минеш 3те прага ще излезеш от тясното и ще намериш от 2те страни като боцки. също така ще намериш 1 сабя със счупен връх и 1 +. Боцките ще опрат едната в гърдите, а другата в плешките и ще влезеш през 3те прага на 3 боя високи. Ще изкъртиш долния праг и ще извадиш 1 котел z. На котела има пушка и 3 чифта нанизи на пушката. И същата пушка горе е изработена и близо кания на сабя. Разбий тази кания при пушката и извади същата с тефтер на стената. Ще намериш плоча спорината и се възправи въз стената и ще видиш цепкол и черно опушено. В пукнатината има тикнат бял камък. Извади белия камък, има 1 гърне z. Разбий изправения камък и копай под него, отвори дупката и извади всичко и навътре в дупката на тавана ще видиш на котел дъното. Издъни го и вземи ztoto. Насреща на стената отгоре има 3 дупки. Качи се в средната със светлина. Тръгни и ще стъпиш на камък. Единият и другият му край хлопат. Строши този камък. Под него дупка ще се отвори. Влез вътре. Има 7 стъпала. 6тото и 7то стъпало са капани. Като стигнеш на 5тото стъпало спри и не мърдай. Строши странично 6тото стъпало, а не отгоре надолу и се пази. По същия начин строши и 7то стъпало и тогава избий яйовете на смока. Полей го с вода и го изнеси с ръкавици навън. После се върни и изнеси всичко. После пак иди на + и на калъча със счупения връх. Отдолу под него копай и ще извадиш 1 тенджера облечена в мушама и цялата потопена във восък, та е станала като кюлче. Разкопчай я, че вътре са ключовете и тапията за отваряне на калето. И сега ще минеш през 3те прага. Сред калето има 1 бял камък, обърни го и го строши. Ще се отвори дупка. Спусни се долу с въже и не мърдай. Запали свещ и пред себе си ще видиш 3 ЖВ. Пред всяка врата има по 3 арапа. Вратите са на кръст. Ще погледнеш над главата си и ще видиш, че 12 калъча стоят над тебе. Виж краката си... до него и по него стъпвай внимателно и се добери до стената. И там по стената ще видиш железни шипове забити по ред в стената. Стъпвай и се дръж по шиповете и мини зад арапите, отвинти на плешките им бурмите на всички за да паднат калъчите и все по шиповете до крайния първия арапин. На плешката му има бурма. Отвърти бурмите и отвърти главата и вземи тефтерите и ключовете и що има вземи. При падане на яйовете ще има силно ручене. Не се бой. Така ще паднат дванадесетте калъча над стъпалата. Вземи ключовете и по тефтерите и отвори ЖВрати с ръкавици. Пази си ръцете и по тефтерите оправлявай се напред. Сега ще излезеш отвън и откъм пладне ще слезеш да идеш под калето. Там има сушина да побира 500 овце. Като отидеш на сушината гледай да има 1 камък да се казва Кору чешме (Сухата чешма). Иди на сушината под калето и дири на казана дъното. Строши го и извади казана. По-нататък да има 1 смок да виси като окачен на клин. Под него 6 педи копай и ще намериш 1 камък. Строши този камък щото е пълен със z. Ще повървиш покрай същата стена и ще намериш 1 кантар 82 оки. Топът му накрая е на 2 оки. Разбий топа и вземи калауза. Изкопай под кантара 10 педи дълбоко и ще извадиш 82 оки z. Оттук иди на върха на калето. Оттам ако е ясно времето ще се види Дунава. И като погледнеш към Цариград няма да те преваря друга планина. Сега ще тръгнеш към Дунава. Ще слезеш на 1 гол баир. Ще повървиш малко по баира и ще слезеш на Кереметли мандра. В нея като затвориш овцете само от 1 място могат да влизат и излизат. На стъргата напред да има 3 бряста. Пред стъргата, пред дивита има калдаръм. Разбий калдаръма и извади 1 казан мешани пари. Оттук иди по камъните на Саръ гьол. Като стигнеш там ще тръгнеш по козя пътека. Надолу по големия баир да се видят камъни, че стоят като хора. И като идеш при тях 1 да прилича на дервиш килаф. На върха остър и зарязан като глава и камъните са 6. Под всеки камък сме турили по 1 конска торба със z. Оттук се види Топ курия на ниско място. И ще тръгнеш по козята пътека и ще намериш коларския път, който се казва Шарап йолу, а вторият е Конската пътека и м/у тях е заградено с камъни. Дълго е 8 кр и широко 6 кр. Разкопай на средата и ще намериш 1 кола кремъни сложени за белег. Около тази местност има село Карагюзлер...
2301. Лч.Троянски балкан - Общата пещера - Вергилий - За римските съкровища, рудници и калета в Балгария
Като тръгнеш от Троянския ман нагоре по р. Черни Осъм и като повървиш 2.5 часа ще стигнеш 3те вареници които бяха от дясна страна на реката на 1 коджа голяма поляна. Двете вареници бяха празни, а средната остана непокътната, защото получихме хабер, че идат 3 санджака потеря. Като вървяхме още 2.5 часа нагоре по р. Ч Осъм ще се види от дясна страна на реката 1 каменливо, канаристо, стръмно - сарп място. Ще се види, че извира от 2 места вода от същата канара. Едната беше по-малко и мътна, а другата беше по- бистра. Тя идеше отвътре от тъмната одая и минаваше през черквата дето бяхме направили гириз. Под него водата отиваше в ямата и тогава изтичаше вънка дето образуваше деренце и то се вливаше в Ч Осъм. Като се изкачиш оттам най-горе на канарата ще излезеш на Долния Станчов полигар. Накъм Влашко в 1 ниско място на канарата ще видиш бръшлян, дето ние максус го посадихме да не изгубим вратата на пещерата. Ние изковахме на канарата 1 лява ръка, а от другата страна ние изковахме еленови рогове. Входът беше м/у тези 2 нишана. Под същия нишан направихме 12 арш дувар хоросанлия и отгоре на канарата спуснахме големи камъни и направихме мястото табул /тебдил/. Да не забравим - Малкият и Големият Станчо полигар се намират м/у скалистите сарп върхове които се казват Трите венци. Около входа на пещерата изковахме още нишани по скалите: едно седло до което имаше 2 камъка като 2 гърбави баби. Наблизо имаше камък като клекнало куче, изковахме 2 сърни - 1 та легнала, а другата права. Един катър изковахме и 1 гущер. В пещерата се влизаше първо по 3 стъпала. Ще слезеш долу и ще влезеш в 1 тъмна дупка голяма. Като вървиш малко навътре има яма пълна с вода. Ямата беше 3 арш широка, 5 дълга и 5 дълбока. Ние турихме дървета над ямата като при мост. И отиваме на ламята. Като се стъпваше по плочата дето беше оставена тя се откачваше от яйовете и убиваше човека и го събаряше във водата. Ние като влизахме в пещерата, откопчавахме яйовете с 1 дълъг лост дето е от лявата страна на ламята. Тя е направена от 80 оки восък с крака и къса опашка. Вместо люспи на гърба й поставихме рубини пришлици, махмудии, а по корема й бели пари. Очите й са от елмази, а на шията 1 голяма пара от немско. Като минеш отзад зад ламята близо направихме 2 моми от люкюн с ръце и лица като живи и с часовници на китките. Едната гледа към едни закачени медали и с ръка бара часовника си. Часовниците кръстосахме от едната към другата. Втората мома гледа 1 куче което също направихме от люкюн. До момите оставихме 1 чибук 4 педи. До него оставихме 1 стол, бол пирт, отвън елмази, а отвътре огледала. В пирта оставихме 800 рубиета и 1 z пара. До пирта оставихме скъпия кюрк. До кюрка е окачена килимявката на ПМ. До тях оставихме златосърмения патрахил. До него имаше 7 долапа. В един от тях оставихме 1 шише ЖИВА ВОДА дето го заварихме от Л, а другите долапи напълнихме със z работи. До долапите остана закачена и заключена поличката. До нея оставихме саатника с топуза спрян на 7 часа. До тях оставихме 7 байрака с дръжките изправени и подпрени на z тенекия дето я заварихме от Л. До байраците оставихме 3 седла със златни части. До седлата има 7 каменни маси с женски ноги. До масите има 3 статуи на мъже направени от люкюн, седнали на столовете. Двамата са подпрени на масата като, че ли пишат, а третия гледа към вратата. Човек може да вдигне статуите защото са кухи. Има друга маса с 3 каменни ноги, постлана с копринена покривка. До нея сребърна табла и z чаши. В чашите има по 1 скъпоценен камък, а м/у чашите под 1 z ябълка има корона. До масата има ковчег, а над него 1 едва прикрепен воденичен камък. В другата одая оставихме 1 каменна маса с ваза, а във вазата китка от елмази и перли. До масата има куче от z с подвита опашка, а с предния си десен крак държи 1 кюмюрена свещ. До масата оставихме пушката на Топлик паша пълна и курдисана на 1 куп алтъни дето ги взехме от пашата. До пушката оставихме 2 калъча. Под калъчите оставихме 7 купа z в един ред наредени до 3 шиника. До тях има 4 конски торби със z. До парите направихме 1 арапин на яйове, стъпил на 1 плоча и държи в едната си ^ калъч, а в другата чук. Като се стъпи на плочата почва да маха с ръце и пази парите. До арапина оставихме 1 бояджийско буре боядисано с червена боя и пълно с 600 оки различни z монети. Тарапаната беше в другата одая. В нея заварихме от Л 2 купа чов бой самородно z на зърна. Тарапаната оставихме покрита със зелена мушама. В третата одая е църквата. Беше малка с малък олтар постлан със z тенекия. В олтара има чаша с конка. В олтара е честния +. Чашата също е там на тепсия. Ние събрахме 7те кандила заедно с 35 големи пари, вързахме ги със z тел на църквата на самата пукнатина и като задуха топлия вятър ги дрънка да не загубим мястото и пещерата с нишаните. В другата одая оставихме 7 кревата. Двата бяха железни и ги втъкнахме в канарата. До креватите оставихме много черупки от яйца дето направихме люкюна. Във външната стая влязохме през ЖВ. Вътре има гьол подграден от Л и водата грозно бучеше и не забелязвахме отде извира и накъде отива. Около гьола оставихме 38 кози чувала с долни пари и 75 кошера. Същата одая оставихме заключена, а ключът е до вратата. В другата одая оставихме 1 мраморна плоча написана с 11 реда писмо и отдолу 2 букви големи - 3 реда латинско, 3 реда арабско, 3 турско и 2 реда българско. До писмото оставихме 2 железни пръчки забити в стената. Над тях сложихме 1 калайджийска тепсия. И под тях още 2 железни пръчки забихме в стената, а над тях 1 черна пръчка. като чукнеш тепсията одаята се напълваше с хора, а като се повтори, загубваха се хората. В същата одая оставихме много латинско и наше снаряжение. На тавана на одаята оставихме 1 бюлюрче и от него осветявахме одаята на обяд около / час. В същата одая имаше 1 долап. В него оставихме Соломонията с която се лекувахме. В долапа оставихме 1 ^ повита със синя мушама.

Кат тръгнеш от Бълъван за Козница ще търсиш местото дето го викат Въртопа. Туй място ще се намери до развалините от старата крепост Козница. Топрака е Пирдопско в полите на Стара планина помежду селата Турско Лъджене и Клисура Камена. Туй е реката Козница и от нея надолу на другата Козница е Старата мандра. Въртопа е едно високо непристъпно грозно и скалисто място. То е помежду двете реки Козница и още една друга Козница. Там ще се намери Самоградното Въртоп кале.
У туй място осем години сбирахме богатства и от много манастири църковните вещи тука турихме. Голямото наше скривалище беше тука и много трудно може да се намери. Ще се качиш на калето. Саде от източната му страна можеш да стъпиш на него. Отгоре щом стъпиш на сами пътеката и на дясна страна на осем крачки има една грамада от камъни и хоросан. Камъните са носени от Козница. Отдолу ще се намери аранията затулена с тухли и хоросан и сетне са камъните отгоре. Има още една грамада от речни камъни и тя седи право на комина дето е затрупан и кат се очисти се стига отзаде смока та да се освободи.
Нашия каменарин по заръка на войводата и на Болюк баши Трендафила взе та изсече кръста дето е бая голям и сетне направи друг един малък и една подкова. Сетне пак по заповед на войводите отсече каменните пътеки и за кръста и за марата. Подковата казва местото за входа. Марата остана отвред непрестъпна и пътеката за нея е отсечена 11 аршина, а за кръста е отсечена 8 аршина и стана една дълбока и голяма отвесна пропаст.
От дясната страна на входа на източна страна е големия кръст. Той е на високото. От него почва пътеката дето води у другия вход дето оди при смока и тя е сега отсечена та не можеш да придеш ни от марата ни от марата дето е смока. Той е на средата и пази трите входа. Третия вход е от каменния параклис отгоре дето е на равното. Нанагоре е гора и от нея на свършека е Чайра и там е малкия Въртоп. Да се гледа добре плана и лесно ще се разбере всичко и вече ще се влезе у калето саде ако са ти яки мишците.
Давам тука кратко пояснения за туй дето не може да се види на плана.
То е за южната част на Въртопа. При стената на старото кале ще идеш. При нея ще се намери едина вход и той е при основите на калето. Кат се спуснеш нанадолу е много дълго ортума. Още откъде южния склон се види една цепнатина дето е много дълга и края на тази цепнатина прави една лула и там е затрупано с много големи камъни, трошляк, земя и много сгурия и дадените входове са все в крачки и отговарят на мерите дето са на плана.
Кат се разчисти туй място по казаната посока от 437 ще се стигне до една зазидка дето е споена с много хоросан и кат се очисти зазидката се открива една малка дупка в една цепнатина. Отвътре е турена една много голяма и много тежка плоча. На тази плоча има една дупка и кат се тури там един лост дълъг и се чука с чук бойлия плочата ще се отлупи и сетне лесно може да се бутне наназад и ще се влезе в най-дългия мъзгал дето води до големите мари дето са подпрени със самородни подпори кат колони.
Втория вход дето е даден по плана е засипан саде с земя и е кат полвин пирамида. Кат се разчисти пръста ще се видят големите каменни плочи дето затварят входа за подземието. Кат се махнат ще се влезе по един мъзгал и ще се оди до една голяма плоча. Кат се опиташ да я побутнеш зад тебе става голямо срутване и от там излизане веке нема. Кат се повърнеш наназад се видят дупки въз стените и в тавана. Требе да се направи една скара от греди и да се сложат подпори. На плочата има две дупки. Едната е нагоре другата по надолу. Там ще се сложат два лоста и плочата ще се извърти на едната страна. Кат се отвори на полвин аршин отстрана навътре ще се види едно желязо кат паянта. Требе да се откачи откъде улея та да не може да се срутва и плочата да се не връща веке обратно. Вътре можеш да си служиш с посоките както отвънка с обратния ред на плана.
СЕВЕР ИЗТОК
ЗАПАД ЮГ
Сега едно пояснение към туй дето е писаното в плана за марите.
В подземията на Въртопа ще се намерят големи богатства оставени от български царе и войводи. Тук са оставени много църковни вещи от нашите български църкви и манастири и са оставени тук и са скрити при именуваната местност Въртопа. Вътре ще се намери огромно количество злато дето принесохме от най-големия римски рудник дето беше тука наблизо и го турихме у местото Д 431 по плана и сетне при Д 437. Много златни предмети, разни фигури, накити, нанизи, пари, кюлци, пръчки, листове, броено и неброено злато. Оставихме много голяма тапия, план и други свитъци. Тука вътре направихме кат Голямата кавалерия с много прегради и препятствия. Туй сторихме аз, Вълчан Войвода, Поп Мартин, Кара Кольо от Омарчево и Алтън Стоян и с момците за десет дена пренесохме богатствотото от Невиш кале и него тука турихме при вратата КАОМВАГ.
Тука са веке Златният коч с руното и Вълка златният. В подземието има много тайни кумини, разни басамаци и дупки дето водят към сигурна гибел. За да излезеш жив тръгни от сами кавалерията при 2 ІІ 491 вход.
На местото Д 412 се влиза първом при скалния манастир и от тамка се оди у марата. Дето пък смока я пази от местото Д 493 се влиза през кумина и се стига пак до смока. Двете места се сбират зад смока и се слиза по три басамака и пред тебе има една плоча и на нея има писано римско писмо. Дигни тази плоча и слез по 40 басамака.
Пред тебе ще има измазана с хоросан бела стена и на нея е изписан Вълчан войвода седнал на кон. Под краката ти е заслано с калдаръм от ситни речни камъни споени с хоросан. На средата има един голям камък и на него е писано 2 ІІ 485. На дясната ти страна има един голям римски кръст и на него има писано Д 435 и под него е римско писмо. На лява страна на стената има едно издигнато кат маса и на масата стои едно куче от бял камък и под него е писано Д 449. На копитото на коня има писано 2 ІІ 491. На стената има едно очертано кат врата.
Натисни дето е цифрата на копитото и вратата ще се отвари. Бавно бутни вратата че тя е на чивие и дето е рога се дърпа назад и вратата се заклинва. Влиза се по една галерия и сетне по три басамака и на третия басамак има нишан глава с очи. Ти гледай плана та да освободиш капана. Връщане назад вече няма. Пред теб излиза една пиринчена мечка, страшно и грозно страшилище. Не отскачай назаде щото може да се набиеш на копие. Клекни ниско и мини на колене зад мечката.
Туй е голямата одая. По средата на тази одая има една голяма паралия кат софра каменна дето се върти на ос. Туй е паяка с много страшни изненади. Софрата отгоре е покрита цялата с бакър и на нея има подредени разни фигури. На средата е Вълчан войвода и си е дигнал ръката. Отстрана има подградено езеро и е заобиколено с бели плочи. Във водата седи една голяма златна риба и гледа на един нишан човешки череп. На дясната ти страна има една галерия и на нея има изписани 3 други нишана. Пред тебе там пада една голяма птица с дълъг клюн и лошо боде. Заобиколи и влизаш в друга одая на търкало е кат татарска шатра.
Тука има едно дърво с 42 разклона дето са правени с разни бои. На всеки клон са записани имената на човеците и на всеки край има залепени големи пари. Клоните светят и ако не знаеш ще си мислиш че туй е голяма паежина. На кубето виси един огромен прилеп с разперени криле а очите му светят. На пода има плочи и кат се дигнат се откриват дълбоки кумини и под тях долу има забодени остри железа дето при падане ще те нарежат.
От тука се влиза у 3 големи мари кат големи одаи. Едната е на войводата, другата е на поп Мартина и третата е на Алтън Стояна. Много голямо богатство има тука и на тримата. Тука има едни капани, дет са правени от Стояна. Страшно е много и грозно се чуват та войводата на Стояна рече: ”А бе Алтън Стояне как го измисли и как го измайстори та чак на мене акъла изкара и кръвта на едно място застана. Халал ти на ръцете и на ума тука дето туй го измисли с бръсначите та и пиле да префръкне, само ще да се затрие и ако не знаеш през колелото да минеш, тамка си оставаш. Все съм виждал страхотии, ала такава дори не съм и сънувал.”
Нишана на колелото е Б 490. Отзад на каменната врата има едно замазано кат квадрат. Там са верните тапий и плановете на туй голямо подземие. Без тях крачка не можеш направи напреде. Сега се върни на местото Д 449.
Там е римското императорско злато. Дълбок комин има кат бунар и е зад зиданото. Има едни железни шипове набити и от страната има една мара. Там пак е пропаст в средата. Има тука нишан ала ти гледай плана.
Насреща има друга галерия и пътеката е отсечена 6 аршина. Трябва мост да се хвърли и кат минеш ще влезеш в мъзгала дето по 30 басамака се слиза надоле. Най долу се стъпва на една плоча. Отстрана изковахме нишан една пружина кат змия навита. Разбий туй място и от там се разваля капана. Дигни плочата и отдоле е голям кладенец. Кат се спуснеш стъпваш на една голяма синия дето се върти. На нея има един изкован нишан пронизан от стрела череп човешки. Капан е туй голям с дванадесет самострела. Освобождават се от нишана при колелото и от там се стига до цялата макина. По пътя има пет други капана. При нишана с пружината има една тапия и друг план оставен.
Тамо се види една галерия зад синията и тя слиза наклонена. На 50 крачки там има една бакърена врата дето не е заключена. На дясна страна има един череп човешки. Кат тръгнеш да я отваряш отгоре пада една талпа дето е с големи шипове. Зад вратата ще влезеш в една много голяма мара. От сводовете слизат едни големи каменни подпори и кат ги гледаш кат че ли те подпират тавана. Има и зидани стени дето са хубаво измазани. На тях има изписани планове и много други работи. Тука е голямото римско имане императорското.
До всяка колона има по два купа римски пари и на колоната има табела откъде са донесени и от кой император са даром. Има и много кюлци и пръчки злато и сребро. У дъното има една голяма купчина кости дето са от избитите роби. Кат се очистят се оди по много дълга галерия.
Може да се излезе навънка при местото 437 на първия вход. Спусни се отгоре при нишана 2 ІІ 485. Разбий пода и махни камъка кат тескаре. Широк бунар ще се отвори и стъпалата са кат сведло надоле. Тука капан няма. От тука влизаш у Хайдушкия манастир дето от много убости е направен. Дека е изписана олтарната врата е вход и на главата на иконата има нишан 485. Разбива се туй место и се върви по един варосан бял мъзгал. На края на мъзгала има дълбока пропаст и долу тече реката Козница.
Пътеката от дясна страна дека води до моста е отсечена и от другата страна е пак отсечена. Там има друга галерия дето води навънка при полвината пирамида за втория вход. Нито от там нито от тука може да се стигне веке до моста. На дясна страна на високото има направени длапки на скалата и требе да се подкачиш и по длапките с ръце и крака да стигнеш над моста и да се спуснеш и да стъпиш на него. Тъй се минава оттатък. Пред тебе е изрисуван Свети Георги на кон. Ще се разбие туй място. Пак е мъзгал и има един череп. На среща има една бяла плоча и на нея пише ..РИУV. Плочата се върти на ос и е много тежка. Кат се слезе оттука се влиза в одаята дето е богатството на Траян. Отзаде на плочата има изковано едно момиче и дето мери с едната ръка там има нишан една решетка на търкало.
Требе да затвориш вратата та да разбереш накъде мери ръката. Затвори ли се вратата вече не се отваря. Туй е най-лошия капан. Под тебе пода ще се отвори и пропадаш в една отвесна пропаст и долу има лоша вода. Дето ръката мери къде стената на нишан сърце е една дупка саде очертана. В ръката на момичето е ключа. Ще се разбие тапата и ще се вземе ключа. Там се отваря една врата и ще влезаш в римския рудник.
По пода има златна руда дебела два пръста и дюзени разни. В дъното се видят 9 врати пиринчени и са с кофари кат на попа келимявката и се отварят с тоя ключ. На вратите има наредени пулове и на всяка врата различно ще се натискат та да се отвори. На средата на тази голяма мара има една машина за сечене на пари. Дето пада чука та удря наковалнята се дига и е много тежка. Под нея сме турили тапия и с нея саде може да се отворят вратите.
Кат се отворят тези одаи ще видиш какво има на 6,7,8,9 врата. Кат влезеш има капани. В последната одая е най-хубавото. На една голяма каменна синия има 9 кутий каменни. Във всяка има различни елмази и всякакви безценни камъни. В предпоследната има пак една синия и на нея са наредени всякакви видове пръстени изработени от най-големите римски майстори. Тука са оставени у тези одаи всякакви накити и нанизи разни. Има нагръдници, мечове, доспехи, конски такъми, и много други работи. В първата одая стои на средата Златния коч и около него са много дрехи шити саде от злато и сърма. Голямо наше богатство и много нещо сбрахме и оставихме във Въртоп кале и клетва страшна сторихме един без друг да не влизаме тука веке.
Туй кале го затворихме в лето 1839-то и всичко отдето можеш да придеш на туй място разрушихме. Останаха саде Стария римски път дето води от мандрата по реката и дерето и се стига до Старото римско кале - Въртоп кале.

Потребителски аватар
К.И.О.Т.
Мнения: 2393
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:12 pm

Re: Легенди и други писаници.

#2 Мнение от К.И.О.Т. » пон май 20, 2019 10:34 am

ТРОЯНСКО

„ОБЩАТА МАРА" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
Бяхме аз, Вълчан войвода, поп Мартин, Али бей Токачлията, Драгул сърбина, гъркът Спирт Димитър и дядо Петър Чавдар войвода.
Марата се намира на горния край на равнището на стария Балкан — над „Кози дол", „Малкия и Големия чаушов дол" и „Дермен дере". А откъм юг "Старият вир и „Радина усоа" накрая на „Родина пътека", над „Станчевия полугар — малкия", където свършва венеца. Между „Малкия" и „Големия полугар" има венец и където свършва венеца в посока главата на р. Черни Осъм — подкапчина.
Там има чолак ръка с половин пръсти, а другата половина на пръстите ще видиш, когато махнеш плочата, която затваря входа. Влез в пещерата. От дясната ти страна са изковани другите пръсти. Накрая им има долапче. В него под пясъка е ключа. Вземи го, върви по тунела и ще видиш врата. Отключи я. Там има голям камък 80 оки. Има място издълбано за него. Там, където е дупката сложи дебелия край на камъка в нея. Не направиш ли това излизане назад няма.
Навътре пещерата става на три разклона. По левия се отива при воденицата. Там има воденица, която е мляла само на нас. Корубата, която пуска водата на колелото на двата и края има по един котел злато, изсипано в дупка и затапено с вар. Отгоре има едно кръсле. Там, където пада брашното отдолу под сандъка има черна плоча. Под нея има изсипано един шиник злато.
Иди на средния ръкав. Около 20 крачки ще видиш друга желязна врата. Отключи я със същия ключ. Върви по тунела, ще.чуеш, ако вали дъжд, силни плиски от вода. Ще стигнеш до вода. Ако се спуснеш ще се намокриш и окаляш. Като излезеш от вира ще видиш Карловския конак и джамията.
На залез от тебе има 7 дерета. На най-горното дере накрая има плоча със свинска глава. Махни плочата и влез в пещерата. Тук е най-дългия вход. На завоя има желязна врата. Отключи я. Влез и заключи. Вземи ключа и продължи. Ще стигнеш до една стая. Отдясно пред вратата има бяла плоча. Не стъпвай на нея. че отдолу има пропаст. В стаята има злато и скъпоценни работи. До леглото има маса и снимка на нея. Това е Вълчан войвода.
Като излезеш от стаята ще видиш друга врата и стая. Там под леглото има злато и книги. В ъгъла има две пушки. В средата има маса и снимка на поп Мартин. Излез. Така ще обиколиш седемте стаи на седемте войводи. Откъм страната на Вълчановата стая е най-голямата стая. Тя събира 72 хайдука. Там в средата има огнище. Пушекът излиза горе на „Гърбавата баба" при „Станчевите чулове".
Там има чер и бял камък като чулове. На белия има кръст, а на черния има дупка, колкото да си завреш юмрука. Оттук се пускат дърва. Там, където има речни камъни за възглавница има изкопани дупки като делви. Те събират по един шиник злато. Отгоре са запушени с вар и пръст. Това е „Общата мара". Тук има много злато, където гори огъня. Отдолу има плоча. Под нея е входа за подземието. Там има стая със 7 купа злато.
Тук обир две години на богати хазни и турци сме оставили. Тук намерихме много имане от старо време, което си остана там.
Върни се обратно и ще стигнеш до вратата, която си отключил първия път. Извади камъка и го остави на мястото му. Заключи вратата и остави ключа в долапчето под пясъка. Сложи плочата на мястото си и пред теб са „Станчовите чулове". На бялата има кръст. Седни на него и гледай долу към реката — има вир. Там има становит камък. На него има дупка. Като си сложиш гърба на дупката ще видиш водопад. Отсреща е „Орловото гняздо" на „Куш-кая". Оттам се вижда Ново село и Муса махле.
Вълчан направи тази мара за две години та султана прорева от нас.
От „Кушкая" — манастира за три часа път се стига до „Общата мара". Ако въжето от воденицата не е пуснато, там където горе над вира има половин воденичен камък — там виси долния край на въжето. Под този камък има един котел злато.
Кацул Маринеску

С. ОРЕШАКА
Има Орехово пладнище. Наблизо има една канара. На нея има бяло платно отгоре до долу. Като си опреш гърба на платното право напред на 10 крачки има една плоча. И под нея една бакърена тава пълна със злато.
Където си беше опрял гърба у платното отдолу един котел злато оставихме.

С. НОВО СЕЛО И С. ОСТРЕЦ
Наблизо е Велчева махала. Тук има стар път да отива за Троянския манастир. Ще дириш местността „Вранището". Тук има един гечит откъм залязло слънце. Има изкована копаня да събира 8 оки вода.
На изгрев слънце от гечита има становит камък. На него кръст. Измери З аршина от кръста на изгрев слънце, извади 1 аршин земя и отдолу в едно котле 20 оки злато оставихме.
От копанята на къде Влашко на около 300 — 400 крачки ще видиш не висока скала. На нея в кюше изковахме къс силях с дълъг масур. Масурът удря в 3 бели камъка на разстояние по 10 аршин един от друг. Под всеки камък има по едно котле мешани пари.

С. ЧЕРНИ ОСЪМ
Над с. Черни осъм има малка поляна и в нея кладенец.
Не далеч от него на камък изковахме катанец. Между кладенеца и катанеца на средата има гроб. В него доста пари оставихме.

С. ОРЕШАКА И МАХАЛА „ХАСЪМИТЕ"
Край тия махали отстрани има един манастир, който се казва „Св. Богородица". В тоя манастир ние 5 месеца живяхме. В двора на манастира срещу слънце има един извор, който се казва „Попски извор". Край него на дясната страна има становит камък на който от страна знак поставихме — един кръст и под него три дупки. От тоя знак на 10 крачки на изток извади един аршин земя и отдолу пещера ще се отвори.
Влез вътре. Не се бой. Там е като стая и там извира вода, където извира там се губи. Вътре на открито на три места има пари, 8 пушки с 12 гривни и много джепане. Там са костите на трима наши другари. Вътре има 1500 оки злато и 200 оки сребро.

ОТ ТАМ ПРЕМИНАХМЕ Р. ОСЪМ И ОТСТРАНИ ИМА С. ВРАБЕВО И С. МАРГАРИТИНА.
Между тия села има място, което се казва „Краварник".
В това място има 3 малки могили, които приличат на купи сено. Край тях на камък знак поставихме — три улука. От тоя знак на 5 крачки срещу слънце изкопай 6 аршина земя и отдолу тесен вход ще се отвори. Той е галерия от която римляните са вадили желязна руда.

ОТ ТАМ МИНАХМЕ СРЕЩУ СЛЪНЦЕ. ВЪТРЕ В БАЛКАНА ИМА КОЛИБИ: ГЕРГЕВ ТРАП И МИЛЕНЧА.
Оттам настрана има един извор, който се казва Изворът на р. Черни осъм. От извора надолу като вървиш по течението на реката ще срещнеш място, където едно друго дере се влива в р. Черни осъм. То се казва „Чауш дере". Към средата като отидеш мястото е много стръмно и там ще намериш един камък, който прилича на зид. На него изковахме знак — еленски рог е 6 шипа. От тоя знак на 3 крачки срещу слънце има едно място 6 аршина широко.
В това място изкопай 5 аршина земя и малко камъни и отдолу пещера ще се отвори. Влез вътре. Тя е с 8 стъпала. Вътре е широка. Оттам римляните са вадили бакърена руда и злато. Вътре има една машина за трошене на рудата. Ние я намерихме по книгите.

ОТ ТАМ НАГОРЕ като вървиш мястото е много стръмно и има много церови дървета.
Един извор ще намериш с хубава вода, който се казва „Затвореният извор". От извора срещу слънце има един становит камък на който отстрана знак поставихме — женски гърди. От тоя знак на 9 аршина на изток има малко хлътнало място в което има една стара киселица. От корена и на запад на един аршин изкопай 1 аршин земя и отдолу плоча от камък ще намериш. От горе на камъка е изкована една риба пастърва.
Вдигни плочата и отдолу 60 оки маджарско злато оставихме.

ОТ ТАМ НА ЗАПАД наблизо има място да се казва „Затворено леговище".
Това място прилича на пещера. Там убиха нашия другар Малкия Колю от с. Кара тепе. От там нагоре на изток има една канара и неговият гроб е край канарата. И ние там изковахме един малък кръст близо до земята. На два аршина на изток от кръста е неговият гроб.
Там изкопай 2 аршина земя и ще намериш неговите кости, пушка и сабя. Под костите една плоча ще намериш.Вдигни тая плоча и под нея в един млечен котел 60 оки английско злато оставихме.

ОТ ТАМ МИНАХМЕ СЕЛАТА: КАСАМЛИЙСКА МАХАЛА, ЗЛА РЕКА И НОВО СЕЛО.
Там има място да се казва „Полска ливада". В нея се влиза от 8 места. В средата на това място има стар дъб. На 5 аршина срещу слънце от дъба има един камък на който отстрана за знак изковахме — едно човешко сърце.
От тоя знак на изток изкопай половин аршин земя и отдолу 70 оки злато оставихме.

ОТ ТАМ МИНАХМЕ СЕЛАТА: ГРОБЪТ, ГАБРОВНИЦА И ДУНЕВЦИ.
В района на тия села има местност да се казва „Жълтото пасбище". В него има един извор, който се казва „Попския извор".
От него на изток има един становит камък два аршина висок на който отстрана знак поставихме — скара за печене на месо и под нея един кръст близо до земята. От тоя знак 5 аршина срещу слънце изкопай половин аршин земя и отдолу 25 оки със злато оставихме.

ОТ ТАМ В БАЛКАНА Е МАХАЛА КОЛИБЕТО (ЧЕРНИ ОСЪМ) И МЕСТНОСТТА „ЖИДОВ ДОЛ".
Там има един манастир „Св. Иван Предтеча" и отстрани друг манастир „Св. Никола". Мястото е стръмно и голо. В това място има път, който отива за Карлово. По тоя път на дясната страна близко до манастирите има високо място, което нарекохме „Караулното".
Отстрани на това „Караулно място" има турска караулница — наблюдателница, казва се „Беклемето". От там на изток има място да се казва „Бричка мандра".
От там навътре е „Овчето пасбище". Там има извор, дето извира от корена на едно дърво. От извора на изток на 3 крачки има камък, на който отстрани за знак поставихме — каруца с две колелета.
От тоя знак на 10 аршина на запад има една полянка. Там в средата на полянката на един аршин дълбоко един котел 40 оки със злато и сребро оставихме.

ОТ ТАМ ДЕТО Е „Караулното място"
по пътя дето отива за Карлово надолу като вървиш на дясната страна навътре в Балкана има един голям извор, който се казва „Главата на Черни осъм"
Водата му е голяма и извира от скала. Над тоя извор на 5 аршина има един камък на който отстрана направихме знак — лъвска стъпка. Счупи тая лъвска стъпка — тя е тапа. Вътре 5 оки със злато оставихме.

ОТ ИЗВОРА НАДОЛУ както вървиш по течението на водата,
дето изтича от извора, на дясната ти страна, на един гол камък знак поставихме — човек да прилича на поп. Той е нашият другар Мавроди и държи в ръката си кръст. Накъдето сочи кръста на 50 крачки срещу слънце има едно място, което прилича на корито.
Там беше нашият манастир „Св. Кирикли". По средата на това място има една плоча два аршина широка и три дълга. На края на плочата има малък кръст.
Вдигни тая плоча и под нея тесен вход ще се отвори с 6 стъпала. Този вход води в нашето другарско място.
Манастирът беше наш и ние го запалихме. Тук оставихме доста пари и снаражение.

ОТ ТАМ НАДОЛУ ЩЕ СТИГНЕШ ДО „ГОЛЯМОТО ЧАУШЕВО ДЕРЕ".
Вътре в това дере има извор. На 20 крачки от извора има една отворена пещера. На камък един аршин висок отстрана знак изковахме — 2 еленови рога от които единия е счупен. От тоя знак на 5 аршина на запад извади 4 аршина земя и отдолу желязна врата ще намериш, на която ключът е на възглавницата. Отвори вратата и влез вътре. Там има много пари и работен инструмент. Това място го намерихме по книга.

ОТ ТАМ ОТСТРАНА има друго дере, което се казва „Малкото Чаушево дере".
Накрая на това дере, което се влива в р. Черни осъм на дясната страна има един камък на който поставихме знак отстрани — човешка ръка.
От тоя знак на три аршина към дерето има земно място. Там на аршин дълбоко 20 оки злато оставихме.

ОТ ТАМ НАГОРЕ като вървиш има едно място да се казва „Аяк — Аяк".
Отгоре навътре в това място на камък поставихме знак — свинска глава. Счупи я — тя е тапа с 5 оки злато.

ОТ СВИНСКАТА глава отстрани на 8 аршина има една полянка. Изкопай в средата и един аршин земя и отдолу в земно гърне 30 оки злато оставихме.

ОТ ТАМ НАДОЛУ по течението на р. Черни осъм
на лява страна на камък знак поставихме — човек с гребен. От тоя знак на 2 аршина на изток изкопай 1 аршин земя и отдолу 35 оки злато оставихме и една шише с книга, която ще каже какво още има по тия места.

ОТ ТАМ НАГОРЕ има една чешма да се казва „Чатал чешма".
Отстрани на чешмата има път. На 6 аршина над чешмата има камък, който прилича на плоча. На него отгоре направихме знак един малък кръст. Вдигни тая плоча и отдолу в котле 5 оки със злато оставихме.

ОТ ТАМ СРЕЩУ слънце има наблизо едно място дето нарекохме „Златарската пещера".
Вътре в пещерата като влезеш на дясната страна поставихме знак — лъв. Счупи тоя лъв и една книга ще намериш, която ще ти каже какво има зад сухия зид в пещерата.

Р. ЧЕРНИ ОСЪМ - „ЖЕТВАРКИТЕ"
Ще търсим местностите „Поин дол", „Жидов дол" и „Папратлива поляна". На този топрак има кладенец. Водата му дето изтича там се губи. До този кладенец от лявата страна има два пищова кръстосани. Тези пищови са за уверение, че това е истинското място.
Ще влезеш дето се губи водата. На 2 аршина дълбоко има 3 камъка големи като врата. Те са един над друг. И на първия от долна страна изковахме жена, вдигнала ракойка като житен сноп. Под третия камък е голяма плоча. На нея нишан — същата жена вдигнала ракойка и една, дето се навела и жъне. Под плочата се отваря вход за пещерата. А тя е голяма с два входа. Има 8 басамака.
Влез. Лошо няма. Като влезеш вътре пещерата е опушена отвсякъде. Но ти ще търсиш място дето е бяло и да е голямо, колкото един прозорец. Разбий това място. От входовете не влизай, защото те не водят до парите.
Като разбиеш това място ще видиш, че мястото е засипано с едър чакъл. Като изминеш 3 крачки ще разровиш чакъла две педи. Там има един камък и той да прилича на тъпан. На средата му има кръст изкован. Под този камък оставихме два ката пари — котел и под котела крина, дето свършва чакъла копай дълбоко два аршина и ще стигнеш до плоча.
На нея изковахме трета жена, която е вдигнала стомна да пие вода. Под тая плоча по басамаците се отива до голямото съкровище. Те са 30 на брой. Не стъпвай на петото стъпало, защото там са яйовете на арапина, дето е вдигнал ножа да коли мома Рада. Като влезеш вътре ще видиш на стената изковано хоро от 7 души. Първият дето води хорото е леко подскокнал.
Счупи го. Той е тапа 50 оки петолири. Той е поп Мартин. Гледай камата му. А тя е паднала долу до краката му. Там има малко пари, петолири и тапия, която казва как да вземеш парите. А те са много — турски, римски и наши.

Р. ЧЕРНИ ОСЪМ - ГУЩЕРА
Гущерът е една чепер и се намира в местността „Малкият поленик". Той е на скала. Наблизо да минава дълбоко и сухо дере. Като намериш гущера около него ще търсиш три камъка на саджек. Под трите камъка има по едно котле с пари.
Където е опашката мери 12 педи. Там има място малко хлътнало. Копай 3 аршина и ще намериш голям камък и на него изкована глава на диво прасе. Едното му ухо е половин. Счупи го. Там има 12 петолири. Едната е пробита в средата.
Под този камък се отваря вход. Спусни се с въже. Има чаталесто дърво със 7 стъпенки. Долу има 2 входа. Единият води към парите, а другият десният към пропаст. Ти тръгни по левия. Като полазиш около 20 крачки ще стигнеш до зидано място. На зиданото има изкован същия гущер.
Счупи го. Ще извадиш гущера. Той е от злато и тежи една ока. Под езика му има запоен с олово един безценен камък. Разбий мястото дето е гущера, но се пази защото зад дувара има лъв, който е на яйове. Преди да разбиеш мястото гледай да има камък като крина отгоре.
Има една дупка, колкото да ти влезе показалеца до първата прегъвка. Обърни камъка. Под него е плоча. Под плочата място зазидано с хоросан. Там са яйовете на лъва.
Откачи ги с ръкавица. Като свършиш тая работа влез. Лъвът ще е паднал. В предните му два крака има по 60 оки злато. Разбий гривата. Там са сложени 5 ключа за отваряне на петте стаи. Пред всяка стая има бронзова врата. Парите са силно отровни.
Под лъва оставихме един казан само петолири. Те не са отровни.

ВРЪХ „ЮМРУК ЧАЛ" - „ЧИМ КОЛИБА"
На тази колиба има закопани в земята тухли. Под тях един чул злато. Отдолу местността се казва „Кулата" и „Пещта". Между тях изработихме пищови на стената под сухо на една поличка. Единият е турски, а другият арнаутски и между тях арабия. Между тях тече малко вода.
Има З грамади камъни от „Кулата" до „Пещта". Третата грамада е срещу пищовите. Тази грамада харесахме да скрием хазните. Пръснахме грамадата, намерихме по-много злато. Сложихме нашето и възвърнахме камъните върху парите. Под пищовите сложихме една ока с бешлици. Отнеси разстоянието от пищовите до земята и го нанеси напред и същото нанеси от ръба, дето са пищовите назад. Копай на двете места на аршин дълбоко по едно менче злато.

ГР. ТРОЯН „ПЕТРОВА ДУПКА"
Пред нея има три могили. Средната е пълната могила.
Вътре има желязо към 5 педи. Под него едно бакърче със злато. Под бакърчето една хазна и книгите за района.

ГР. ТРОЯН - КАЛЕТО „СВЕТЕЩАТА ПЕЩЕРА"
В Троянския Балкан в близост до „Общата пещера" има воденица. При нея е „Златковия кладенец". При него има голямо римско кале. От калето на изток под скалата има пропаст. По тоя скален камък се минава като по мост. Като минеш на изток ще се изкачиш на него и ще видиш пещера като бунар. Вътре има 7 пушки, 7 пищова и един куп бакърени пари и костадинки.
Отива се по на изток. Ще се мине по една полица и ще се намери „Светещата пещера" в която има 100 товара злато докарано с много мъки.

„ЧАУШОВ ДОЛ" - ЗЛАТНА МИНА
В средата на „Чаушов дол" на камък са изковани два рога на елен с по 6 шипа. От знака на 5 крачки на запад на 4 аршина дълбоко има желязна врата. Ключове има два — над вратата и под вратата за двете железни врати. Вътре е златна мина. Намерихме я по книгите.

Р. БЕЛИ ОСЪМ - ЗЛАТНИ И СРЕБЪРНИ МИНИ
В топрака на селата Пали лука и Драгойца на малка поляна има извор и се казва „Белият извор". Там има пушка надолу с устата. От знака — пушка, на изток на 10 крачки на друг камък аршин висок изковахме три улука по две педи дълги. От улуците на 5 крачки на изток в поляна 4х4 аршина в средата на аршин дълбоко 30 оки злато.
От тази местност на около 60 крачки на камък от друга руда има 4 еднакво извъртени бурени дупки. От него на 10 крачки има дива круша. От крушата на два аршина на запад има камък половин аршин висок. От тоя камък на изток на три крачки на 7 аршина дълбоко ще се открие галерия, от която римляните са откривали сребро и живак.
Това го открихме по книгите.
От извора на р. Бели Осъм наречена още Свинска река мястото е много стръмно и се казва „Азър място". В него ние намерихме 7 кошерища за пчели. И от ляво на един камък сложихме човешка глава да гледа надолу по реката. Където гледа има побит камък и на него квачка с 3 пилета. От квачката на 8 крачки на изток на аршин дълбоко — 75 оки злато.
От леглото на кошерищата на 30 крачки има камък, на зид прилича и на него 3 улука по 2 педи дълги. От тоя белег — 7 крачки на изток на 4 аршина дълбоко ще се открие вход, колкото човек да мине.
Влез. Това е галерия за добив на сребро. Това ние го намерихме по книгите.
От там надолу има място да се казва „Коритото". Там има три еднакви камъка като пласт сено. Отгоре има белег — 8 еднакви бургиени дупки като филджани и накрая една кравешка стъпка и кръст отгоре — тапа е с 10 оки злато.
Пак в това място на отделен камък има белег — сабя с остър връх и отстрието сочи надолу. На аршин дълбоко под острието — 5 оки злато и 3 оки сребро. На 9 крачки има камък като плоча и на нея знак — риба. От знака на 15 крачки на запад има побит камък с 4 дупки бургиени. От дупките 6 крачки на изток на аршин дълбоко под плоча 50 оки злато.

ПО Р. ЧЕРНИ ОСЪМ
Има пукнат камък на който е изработен знак — човек прилича на поп и държи в ръката си кръст. Кръстът е обърнат срещу слънце. На 50 крачки има като корито. В средата на това място като корито има плоча 2х3 аршина и отсреща на скалата има малък кръст.
Под плочата има тунел до който се стига по 6 стъпала. Тунелът води до гроба на Мавроди и се влиза в подземния манастир.
Като се отива по р. Черни осъм вляво има камък със знак — човешка ръка с ноктите, които ясно личат. От тоя знак на изток на два аршина и на аршин дълбоко има 35 оки злато и едно шише в което има лични писма и трябва да се пази от слънце при прочитането му.
От ръката с ноктите нагоре е „Четал чешма". При нея минава пътека. Над чешмата на 6 крачки има камък като плоча и на нея метално кръстче. Отдолу под кръстчето на аршин дълбоко има котел с 50 оки злато.
Пак по р. Черни осъм като се върви нагоре вдясно е „Чаушовото дере". То е късо дере. Над него е местността „Кръстатото". В това място на камък има белег — свинска глава — тапа с 10 оки злато. На осем крачки на изток в полянката отгоре на аршин дълбоко — 60 оки злато.
Орелът се намира на дясната страна при „Хайдушкото игрило" срещу р. Черни осъм на скалата отгоре готов да литне. Той гледа насреща в синя канара. По тая канара има полица, която върви по скалата като пътека и стига до един прозорец, зазидан с червени камъни. Там е входа на съкровището.
Вътре има три хора. Първото е от хора, второто е от животни, но човек го води, а третото само от животни.
Дето са „Сухото пръскало" и „Голямото пръскало" да има между тях два осена — бял и чер и на стената кръст, а под него извор. Под тях е пещерата за съкровището.
От „Големия полугар" настрана са „Венците". Дето има чакъл е вход. До „Венците" е манастира „Св. Иван Пусти". В него също има вход. Под задънения улей има два камъка като овци. Между тях има плоча, която никога не се закрива. Под плочата е входа на долното съкровище.
Като застанеш над „Бабина пизда" с гръб към скалата срещу минарето отляво има скала в която има камък различен от другите. Под него има пещера с 600 оки злато.
Откъм „Минарето" се влиза в задънения улей. В него е цепнатината дето звънят нанизите — пендари и кандила. Под цепнатината има котел.
На „Полугаря" има място дето не расте трева. Това е вход за римските подземия.
От „Гириза" на изток на 50 крачки е „Полугаря".
„Хайдушкият кладенец" е под „Игрилото" в източния му край.
До „Бабина Пизда" близо на запад има пещера. В нея под около един кубик чакъл има плоча и под нея е отдушник за римско съкровище. Като се спуснеш с въже на 17 крачки ще срещнеш зид. Веднага след него от ляво е вторият зазидан вход.

Р. ГРЕБЕНЯ - СЪКРОВИЩЕ
На главата на р. Гребена има посаден един дрян и край стената има натрупани камъни. Точно там е дупката за подземието. Като се влезе вътре има мост и на него пази смок.
Има закачен един медник и от там има дупка да се излезе на Сопотската мера. Смокът е на яйове. Като се махне медника смокът става безопасен и се влиза свободно при парите.

ПО Р. ЧЕРНИ ОСЪМ
В края на „Малката Чаушева река" вдясно на камък има знак — ашмак. От тоя знак на три крачки към реката на аршин дълбоко — 20 вулии злато.
При „Пръскалото" има два камъка като два легнали вола и на тях има два пищова писани — мерят на една канара при „Рогачов рог". Там е входа.
Местността „Комина". Под бръшляна има дупка и ще се влезе при съкровището. Посадихме максус бръшляна на стария вход и на 30 крачки изковахме на канарата рогач със 7 шипа.
При „Трите венци" в средния венец има пещера и човешки кости. Като седнеш на вратата дето са кокалите и срещу стената има едно кръстче. То е тапа.
На средния венец има бръшлян и под него отдолу кладенче. Под бръшляна има скара за печене на месо — тя е тапа.
„Малкият харман" е на юг от „Големия харман". На средата има тухли. Под тях три товара мешани пари.

КАДЕМЛИ БАЛКАН - ПЛАТНАТА
Те са три платна. Средното е късо. Двете платна са правени с люкюн. На късото платно на горния му край има пукнатина. Изсечи пукнатината, отвори дупката и изграби парите.
После копай под късото платно и разбий стената. Влез вътре и изнеси всичко. Наблизо има сака с буре с пръчките. Саката са изправени нагоре. Копай отдолу под бурето и ще намериш същото. Над платната сред стената има изпъкнал червен камък, сложен отвътре навън. На него стената е надвесена.
Излез отгоре над него, над канарата. Там има три камъка като три вола лежат. Отмести ги назад около 5 крачки и под тях има дупка дълбока 40 педи. Разбий с чук, където е надвесения камък, където са основите, но да бъдеш вързан, щото ще припаднеш.
След като свършиш тая работа иди и се изкачи на върха на баира.
Над кладенеца има кале. На калето има малка равнина. На нея има издялано засечено с брадва и извадено парче камък. До този нишан копай на пукнатината. Има дупка. Вържи се с въже и се спусни вътре. Там има друг отвор пропаст.
Влез вътре. Там ще се изкачиш и ще намериш зазидан дувар. Разбий и него и ще се отвори пещера. Влез вътре. Там има един смок къс и дебел. Мини зад него покрай стената. Полей го с вода и го бутни и откачи яйовете, а восъка дай на манастира, след това изнеси всичкото злато.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - КАДЕМЛИЯТА
Пред калето има камък като овчар с япанджик. На гърдите му има изкован кръст. Където сочи кръста има котел злато. В калето се влиза ребром. На три страни се завърташ докато се влезе вътре. При влизането под нозете ти има закопана дълга пушка с две гривни пълна с рубета. Има изковани: човешка ръка, кърна сабя и на котел дъното. Като се пробие дъното ще изтекат 7 оки жълтици.
В муцуната на рогачовата глава е тапа, а дето е кърното на рога едно тефтерче.
От страни на калето има изправена една плоча. Под нея сушина, колкото една коза да лежи. Под това място е закопана делва Маргарит.
Вътре в калето има катранива трева. Под нея един казан злато. В средата на калето има камък. Като го вдигнеш отдолу 7 котела, един върху друг, пълни със злато.
Ще влезеш след последния котел в калето. Като повървиш навътре ще опреш до зидария. Разбий я и ще отидеш надолу, дето има изкована софра. Повдигни я и ще вземеш тефтерите.
В калето има обор, но е заравнен с канарата. От калето нагоре Балканът е гол и се казва „Коч Балкан".
От калето до „Саръ гьол" има 77 камъка побити. На който камък има изкован кръст под него има пари. Край гьола има камък, колкото един сандък. Под него има 9 товара злато и 18 кюлчета.
Надясно изтича локвата, която е прокопана. Ще се намери гемията и гърбавата баба.
Имало е с. Калугерово, половината българи, половината турци. В това село е убит Мехмед Али Ходжа на викалото.
На изток от „Юмрук чал" в местността „Малкото Кору дере" е „Хайдушкият гечит" с „Хайдушката пътека". Като минеш дерето от дясна страна, накрая на канарата има един камък, а на него отгоре — от казан дръжка и кез.
Кезът сочи през водата на канарата. Там има кръст. Под него е казана.
Под камъка, където е кеза и клуповете е пътеката, на която има подмол и в него — мечкаря, мечката и циганките.
Срещу тях е момата с кобилицата. Тя гледа на чер камък
6 аршина висок и на него пиле държи в краката си плик с буквите ПМ. През пилето има стрела. То гледа към кладенеца, а стрелата показва входа. Водата на кладенеца излиза
от шуплив камък, а на запад на 8 крачки има човешка стъпка. Под нея злато.
Там са „Куш кая" и „Курт кая".
Отдолу до реката има камък и на него рак със счупена щипка. Тя сочи към един бял камък — тапа с пари и книга, а здравата сочи камък, приличащ на тъпан. Там са ключовете.
На „Куш кая" има копаня на плоча — 9 педи дълга и З широка. Под нея на пещерата има ограден кръст — тапа.
Като си при копанята се вижда „Саръ мешелик". На него има два камъка като волове.
Единият е по-малък със звънец, а другият с кьор балтия.
Под звънеца е същия пълен със злато, а в кьор балтията — 3 жълтици.
Там е и „Саръ гьол". Водата му отива на „Кору дере". Пред гьола има 7 камъка побити. На най-крайния има лява ръка и големия пръст сочи надолу. Под него има един котел.
Ръката гледа в една пещера. В нея се влиза по 7 басамака. На устата на пещерата има изчукан смок. Върви навътре. На лявата страна има три моми, хванали се за ръцете. На средата има четвъртит камък с кръст. Под кръста — пари.
В гьола има изкована биволска глава и кръст — тапа. На кръста отстрани има кепче. Под камъка — пари.
Кръстът гледа срещу камък като пласт сено, а на страната на същия има кепче за пиене на вода. Под него пари, а на равния камък — тапа.
На „Кудрет кале" устата на пещерата е на изток, а насреща от вратата има следкава (катранива) трева. Под нея — делва. От дясната страна на тревата има бръшлян, под него — дервиш с лула в устата. Димът от лулата отива към звезда и полумесец. Те не се виждат, защото са под бръшляна.
От „Кара гьол" има 77 камъка побити, до пещерата при „Саръ гьол". От двата гьола водата отива в „Кору дере" и побитите камъни се събират при пещерата, където са момите — входа на калето.
В „Кору дере" е мечката и мястото, дето се казва „Кадемлията".
Там има 7 гроба, а оттам се вижда Ново село, „Чим колиба" и „Чим мандра". В гробовете има пари. От гробовете ще вървиш на изток. Ше видиш много камъни побити по едно дере-долчинка и ще минеш покрай един камък, приличащ на гемия. Нататък като вървиш ще стигнеш „Пресечената канара" („Просеченика").
От „Просеченика" като вървиш по „Кору дере" стигаш място много зло и опасно — стръмно. Затова ще отидеш на северната страна и ще вървиш на изток после на юг и ще може свободно да се влезе в дерето. И ще видиш знак — мома с кобилици и менци, а срещу нея през реката е мечкаря, мечката и трите циганки.
Сложи си гърба на мечката и гледай през реката. На около 40 крачки ще видиш камък, колкото половин човек и на него кръст. Кръстът гледа към мечката. Под него право надолу ще намериш книжа — тапа.
В книгите пише що да се прави при мечката. Мечката е тапа, дайрето е тапа. На изкуствения калдаръм в средата има 6 мери бели пари. Под мечката долу на равното е калдаръма и в него на средата речен камък — червен. Под него един медник злато.
Там е и „Самоградното Кудрет кале".
Има два камъка като двама пехливани. Главните пари са отстрани на единия пехливан. До него има два камъка и отгоре по един малък камък. На средата са парите между двата камъка.
Тук има и „Терзийска пещера" — дупка. Тя е с два кумина. Между тях има дъно на котле. Под дъното му е огнището. В огнището е същото котле. Има маса за кроене. Под нея са парите.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - С. ВИДИМА
От прелеза дето ще се влезе в калето в скалата има един голям кръст от 7 педи. Там по-долу има две дупки, засечени като уста. Като се качваш горе, внимавай да не се плъзнеш. Там горе има малка пещерка. В нея са парите. Ше сложиш стълба, за да се качиш и като излезеш горе в калето има кладенец. Той е изкопан на естествен камък, има 7 вадички и е запълнен с пари.
Долу под „Кудрет кале" има „Ак бунар". Водата се стича в дола в „Кара гьолчук". Над него отгоре има скала. На скалата има изработен камък с пребиш (отчупен ъгъл). Под него пари.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - „СУХА БЯЛА' И „МОКРА БЯЛА"
Има „Памукчи йолу". Има място, което се казва „Берберската дупка". Надолу — две саби кръстосани и две саби висят. Под тях е камарата, а срещу нея е мидата. Има изковано седло с лява зингия цяла до коляното и отпред се намира „Пенов кладенец".
Над трите могили има камък и на него изкована пушка и два пищова и буквата „П" и камък със 7 1/2 кръста, два реда латинско писмо, сабя, пушка, пищов, попска килимявка, патерица, 7 кръста и една змия.
Седлото е в една ливада и е поставено при едно дърво. Пред седлото има камък и на него изкован кръст. Той е с едно рамо и е изкована една пара. Седлото е пукнато и е с лява зингия, а едната — дясната я няма. Отпред има каишка и една конска подкова, изкована. Под камъка са парите.
„Кара Хасановият мост" е на Бяла река (Ак дере) и Черна река (Кара дере). Там се намират двата вола. Единият със звънец, а другият с кьорбалтия.
„Червена локва" има и „Саръ гьол". Около локвата има потир. Тя е прокопана от две страни. Едната страна отива към морето, а другата в посока Дунава. Водата, която изтича към морето залива „Червената скала". Там има запушена пещера.
От „Червената локва" до „Самоградното Кудрет кале" има 77 камъка побити. От калето се вижда Дунава. В калето се влиза от една страна, там се намира „Иванова ливада". Тя е заградена с 40 камъка.
Търси местността „Сопово", „Топ кория" и на изток ще намериш една куверка като габровска кола. Малко по-надолу на стотина метра ще намериш една пещера. Влез в нея.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - С. НОВО СЕЛО, С. МАЛКА И ГОЛЯМА КАБА
В топрака на тия села нагоре в Балкана има местност да се казва „Кадемлия". Вътре в това място минава път за Габрово. Има едно място, прилича на шарен калдаръм. В средата на това място има една плоча 2х2 аршина. На нея от изток сложихме знак — един кръст. От тоя нишан — 15 крачки на запад има една дълбока суха река.
Мястото е много стръмно и се казва „Куру дере". Накрая в това място има един местен камък два аршина висок и на него нишан сложихме — една мечка с предния десен крак счупен. Счупи това място. То е тапа и в него има една чанта звездно злато.
От там на 8 крачки срещу слънце има не дотам широка поляна и е малко тясна. В средата и има един камък и на него нишан — един кръст близо до земята. Вдигни тоя камък и отдолу извади един аршин земя. Една плоча ще се открие. Отгоре на плочата сложихме нишан — един кравешки рог. Вдигни тая плоча и отдолу един казан злато оставихме 6 коня що могат да носят.
Там отсреща, оттатък реката на запад има една голяма канара. Отдолу близо до земята сложихме знак — револвер. Под тоя нишан извади един аршин земя — ще стигнеш до възправена плоча. Зад нея ще се открие една дупка. Като влизаш в нея е тясно, но навътре се разширява.
На средата има един извор. Водата му е много хубава за пиене. Където извира там се губи. Срещу извора на дясно, на камък сложихме нишан — циганин в ръката си държи кошница, в дясната ръка тояга и една мечка с две циганки хоро играят. Отсреща наляво нишан — поп с брада. Счупи това място. То е сух зид. Вътре ще се открие дупка. Влез вътре. Лошо не очаквай.
Вътре широко като стая. Ние в това място 3 месеца живяхме. Вътре 1500 оки злато оставихме и 1100 оки сребро — на открито.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - „САРЪ ГЬОЛ" - ВРЪХ „МАЗАЛАТ"
При „Саръкая" и „Саръ гьол" — там е „Кудрет кале". Калето е това, което отгоре има като бунар и 7 пръчки от въжетата издълбали камъка, когато са вадили вода. Отстрани има голям кръст — вижда се отдалече — един аршин широк, седем педи висок. Крилата на кръста са педя широки и педя дълбоки.
Там наблизо е „Ак бунар". Водата му излиза от скала. Там долу има плоча със 7 алмалии (ябълки). Да се постави стълба, да не се хлъзга. Те са на плочата като гнезда.
От „Кудрет кале" започват 9 камъка побити. На първия камък има един кръст, на втория — два и тъй до деветия камък с 9 кръста. До всеки камък по една могилка. От „Кара гьолчук" започват 7 дерета, а на върха на боазите са и другите пещери. Там е манастира „Св. Никола Летни".

„КАДРЕТ КАЛЕ"
На „Кадрет кале" има един голям кръст седем педи и под кръста две муски — тапи. Антрето е от кръста на другата стена, на която отвън изковахме — пиле държи в човката си риба. То е тапа. Наблизо има знак — козя стъпка.
От стена до стена са 7 крачки — там е Антрето. В него има бунар (геран) изкопан с длето на канарата. Вътре има 7 котела един върху друг. Като влезеш в Антрето накрая до вратата има знак — начупена пушка изкована. Под нея 20 оки злато.
В Антрето има голям камък да прилича на одър. Под него е един казан 300 оки злато. От запад на калето има пещера с три стъпала. Те са правени. Под тях е калауза. В пещерата като влезеш ще видиш на казан дъното, почернено с черна боя. То е тапа. Счупи това дъно. То е серт люкюн дълбок. Юнаци сме го затапили, юнак ще го отпуши.
От него ще потекат 1001 шиника злато. Тази тапа е римска, но ние я продължихме. До кръста 7 педи има още една тапа. Като се счупи ще изтече само римско злато, а то е много. Клетвата е колкото съкровището и важи до девето коляно.

„ОБЩАТА МАРА" - „ТРИТЕ КОЗАРСКИ ВЕНЦИ"
Те са над „Папратлива поляна". На изток от нея е главата на р. Черни осъм. Между поляната и р. Черни осъм е „Хайдушкото игрило" и от поляната насреща е просека.
На просеката има камък като куче, малко наведено към просеката.
Отляво застани и ще видиш, че кучето гледа в един арнаутин на 50 крачки, който мери сърна. Между арнаутина и сърната са 18 крачки. Между тях има камък с малко кръстче. Под него на един аршин дълбоко има бакър.
От кучето нагоре е дервиша с катърите. На 25 крачки от него има подмол и в него на три аршина навътре и два аршина дълбоко заровихме 350 оки злато. Дупката е — като клекнеш ще влезеш.
Каукът на дервиша е тапа. Пред краката му на един аршин дълбоко един котел злато. До него има една кошута, а над нея на същата скала са трите жетварки. Има знак 3 рога със 7 шипа. Единият сочи земята. Под него бакърче, а другият с 3 шипа сочи нагоре.
Насреща има поляна. На нея вдясно е „Маркова дупка". На поляната е „Малкият Станчев полугар". Когато вали дъжд водата се стича до скалата и минава покрай седемтях басамака.
Отстрани има по една ивица вар. На поляната е камъка като Гърбава баба с кръст отгоре — тапа. Тя е 7 педи висока. Дето се е навела има един бакър на един аршин дълбоко. Под бабата на 3 аршина дълбоко има плоча. Под нея 250 оки злато. Под ясена, който е на западния край на поляната, която е голяма 32 крачки на 2 аршина дълбоко има една тенекия злато.
До ясена е глога. Под него на 2 аршина дълбоко — 250 оки злато. Отдолу плоча и под нея стъпалата. Едното стъпало е изкуствено — вход.
Трендафилът е на пукнатината — вход. От тази пукнатина се осветява пещерата. На 35 крачки по-долу има втора пукнатина 6 аршина дълбока. Под нея на 5 педи се стига до плоча и под нея се отваря вход с 12 басамака.
Влез. Пропълзи по третия вход — най-крайния. На 18 аршина навътре ще влезеш в стая 2х8 аршина. Вътре оставихме много пари, пушки и отрова в кутия. Парите са силно отровни.
От полугаря надолу на 40 крачки към реката ще намериш 7 стъпала. По тях ще идеш на съкровището. На вратата има направена лява ръка. На явора шумата там пада. Като влезеш вътре ще вървиш над водата по мостове докато стигнеш вътрешната врата.
Входът на пещерата гледа на изток. Отпред има камък като гърбава баба. На южната страна е пукнатината през която пещерата се осветява. До нея има изкован знак — трендафил.
Като хвърлят боклука от полугаря минава покрай вратата на пещерата. Като влезеш през вратата с явора, вляво има човешки образ, дето гледа отсреща на стената. Счупи образа и мястото дето гледа.
Ще вземеш малко пари, силно отровни, и книга, която ще ти каже какво да се прави на вътрешната страна със смока.
Все там при Венешката река до „Трите венеца", „Козите рога" и „Станчев полугар", като се изкачиш на пладнището ще видиш „Спасовият оброк" с кръста на полугара. Отгоре има ниско място — поляна.
В средата на тази поляна мястото е пропаднало и е направено огнище. От огнището на изток на около половин аршин дълбоко има плоча. Под нея е безопасният вход. Плочата се вижда малко и е поставена от много хора, а след това всички са избити.
„Станчовият полугар" е на 2 часа път от „Спасов оброк". Насреща отвъд реката има камък и се казва „Райков камък". На него има 7 забити бакърени гвоздея. При този камък има гроб — арнаутски. Той там е закопан със силяха си и малко пари. Те са негови.
Под костите на арнаутина се отваря вход. Пред камъка. Да се знае и помни: Ние нарочно повтаряхме местности и знаци да опазим тайната на всички общи пари и съкровище. На три места има гърбави баби, играла, пръскала. Има два малки полугара, две маркови дупки, на две места жетварки. Затова по два и три описа трябва да се съберат, за да се разкрият тайните на Троянския Балкан.

„ЖИДОВ ДОЛ" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
От знака — гущер, където е гущеровия вход се отива на местността „Усуканите буци". Отгоре има камък като ракла и на него голям кръст. На 6 аршина от кръста е входа. Той е сух геран.
Вълчан нареди да нацепим устата на гладкия геран да изглежда като зид. По същата пътека има рак със счупена щипка. Счупената щипка е напред на камък — тапа. Накъдето сочи здравата щипка на 7 аршина има дупка. Ще се спуснеш 6 аршина надолу и ще видиш двата лъва. Това е горния вход на „Лъвовата пещера".
Пред гущера на 12 крачки надолу също има вход.
На север от голямата ракла, приличаща на волска кола се намират гърбавата ливада и скалния манастир. Там има три входа маскирани. Не влизай през входа при наведения бук. На корена на бука на две педи от земята има верига вързана с капака. Този вход минава през тъмната стая с невидимата смърт. Подът на стаята е застлан дебел слой черна магия. Който мине през тази стая се разболява и бързо умира. Там са дадени много жертви.

„ЗЛАТНИЯТ СТАН" - ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН
Той се намира в местността „Трите венци", „Рогачев рът" и „Хайдушкия кладенец". Там има висока канара. Срещу нея има не високи скали като минарета. Между тях на вратата има кръст. Под него дупка.
Самата дупка е запушена с камък на вратата. Долу под прага ще копаеш. Ще извадиш една плоча. Самата плоча е закачена на един гвоздей. И момичето ще извадиш от плочата, да спреш стана. И чак тогава влизай в съкровището.

ТРОЯНСКИ МАНАСТИР
Срещу входа на манастира има две дебели дървета. Точно на средата копай и ще извадиш един котел злато.

„ЗЛАТНИЯТ СТАН" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН - РИМСКО СЪКРОВИЩЕ
Местности „Трите венци", „Чаушов дол", „Рогачеви рога", „Хайдушкото кладенче".
Там е „Златният стан". Там има висока скала и срещу нея 2 големи камъка. На тях отгоре има кез за пушка. Той показва дупката на пещерата. Тя е задръстена с камъни и трябва да се изчистят. Кесът сочи точно в пещерата.
Там има 2 плочи. Под тях са яйовете. Да се унищожат яйовете на капаните и тогава да се влезе при „Златния стан". Вътре в пещерата има знак — кръст на една плоча. Тя е вратата към подземието на голямото съкровище.

„ОБЩАТА МАРА" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
Там дето е „Станчев полегар" към „Поин дол" на висока скала ще намерите цепнатина. Тя е тясна и на вътре се разширява — става висока. Като влезеш вътре ще гледаш да има голям камък като да е повален. На него камък изковахме едно бъдне, а в средата на бъднето една ръка без един пръст.
Копай под този камък. Отдолу има чакъл и речни камъни донесени. Сред тях ще намериш златната кутия е пендари и 12 безценни камъка. Под чакъла и камъните се стига до плоска плоча. Обърни камъка. Там има изковано конче. Като караш още две педи надолу ще намериш суха плоча. В нея има книга дето ще ти каже и другите пари. Под тази плоча е харания с петолири. Като вземеш от тия пари от тях дай на манастира Троянския. Те са взети оттам. Прекръсти се три пъти и толкова.
Целуни мястото дето е под нозете ти, защото ти ще влезеш в най-голямата пещера. Под харанията мястото е тъпкано. На един аршин дълбоко ще срещнеш камък като ръка без един пръст. Същият нишан е направен горе на камъка сред пещерата. Като видиш ръката работи на 2 крачки откъм този пръст дето го няма. Като копаеш половин аршин ще видиш кокали. Под тях едно бъдне турски алтъни. Вземи тези пари, но внимавай защото са наръсени с много силна отрова. Под бъднето има налагани камъни. Те са много.
Разчисти и влез. Отдолу голяма плоча колкото рогозка. На тази плоча има надпис: „Попе, не се шегувай". Като обърнеш плочата се влиза в пещерата. Има 90 стъпала. Те са правени от мермер камък. На тях няма капани. Слез долу. Мястото е широко и е много студено. Като се огледаш ще видиш едно място като долап. Това място е широко колкото една одая. Ние го използвахме като мандра. Там слагахме сирене, месо и други. На средата на това място има една тухла. Под нея на два ката по един котел оставихме.
Оттук също по стъпала, а те са 9 ще влезеш в пещерата дето е потайно и парите са скрити много хитро. Първото нещо което ще видиш е воденицата. И тя е правена само от мермер камък. Дюшемето също е от мермер. Насред има камък от друг вид. Под него камък малко пари и тефтера на воеводата. Отдясно на воденицата ще видиш чучур с хубава вода. Дето пада водата под хоросан оставихме котел бяло злато, но са дълбоко. Като свършиш с хоросана отдолу на аршин и половина под плоча ги оставихме.
Водата от чучурчето води до дълбок вир. Мястото е работено само с вар и пясък. Гледай добре — насред вира има голям чер камък, показва се три педи над водата. Отгоре кръст сложихме. Разбий го и вземи тапията за „Най-голямата Обща Мара" тук на полегари-те.
От кръста на залез слънце има един четлак. В него лост заровихме. Вземи го. На камъка дето е във водата има дупка половин аршин дълбока. Пъхни лоста и го завърти по посока на часовника. Водата ще се източи за час и половина.
Под камъка се отива в пещерата. Има много места капани, но ти гледай тапията, добре я гледай и мисли! В пещерата има много пари — римски, турски, маджарски и скъпоценности, а в една одая дето с зидана — само пръстени, обеци, украшения.
Лесно ще намериш зиданото място. Там има изкован голям кръст и мястото е опалено. Пещерата е с три галерии. Всяка пещера е пълна като да са хамбари. Има и други пари и скъпоценности. Но ти гледай тапията дето ще вземеш от кръста.

„ЖИДОВ ДОЛ" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
В „Жидов дол" има два лъва на пещера, която е като на фурна устата. А вътре на лявата страна има други два лъва — тапи. Накрая дето свършва дупката има змия от гипс. Не е опасна. Това е малкото съкровище.
Оттам ще идем на „Св. Иван Манастир". Знаците пред него са: ръка, самар и чутура за чукане на кафе. По всички знаци има пари.

„ТУРСКИ РЪТ" - 1851 Г. ТРОЯНСКИ БАЛКАН
На „Турски рът" оставихме голямо богатство. На долния край на „Турски рът" има кладенец и водата се крие и излиза на един бук в корените. И в този кладенец пред него скрихме един половак със злато. Взехме го от Маришница от дядо Илия Кацарят.
Оттам като потеглихме нагоре ще намериш на „Полегаря" два камъка като сандъци. От единия до другия са 40 разкрача. Между тях оставихме един ямурлук със мешани пари. Вземи връв раздели я на две и ще го намериш.
От там нагоре ще намериш говедарника — „Полегаря". В него ще намериш една дива череша на която забихме един пирон откъм изток. Измери с един прът, сложи го на земята. Там сложихме 4 тулума с твърди махмудии. Оттам нагоре ще намериш „Опорния камък". Кон с товар не може да мине. На същото място ще погледнеш на запад. Ще видиш камък като купа — с ръка да хвърлиш до него. Срещу камъка има вир и смок. На същия камък има 7 стъпала и една сърна. Под нея има пещера в която седяхме вътре. После скрихме много богатство и я затулихме с камъни и я залепихме с вар, и я опушихме с барут. Вътре сукно, сърма, пушки, цървули, кадънки, злато и сребро. И денковете са вътре, защото много бързахме, че потерята кър сердари ни одириха.

„ЖИДОВ ДОЛ" И „ПАПРАТЛИВА ПОЛЯНА" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
Намира се на 4 часа път от Троянския манастир. Ще търсиш местността „Папратлива поляна", „Жидов дол" — къде полегарите. Там мястото е високо. Големи скали се издигат от двете страни на дерето. Ти няма да отидеш къде извора му, а ще идеш пеша — ниско до полите му една стубла. От вътрешната страна на предната плоча има изкована една черта — чезгия, дето слиза право надолу. На един аршин оставихме един бадън маджарско злато.
Откъм дерето на 8 крачки от стублата има един габър много дебел и крастав. Вътре в хралупата закачихме две чанти, а под корените откъм залез слънце захлупихме един котел от 52 оки петолири.
На около 100 крачки от това дърво пак към залязло слънце ще търсим самото дере. Те са две и се събират в едно. Там дето се събират има един голям камък като ракла. На него изковахме една софра, в средата паница и в паницата рак със скъсана опашка.
Къде скъсаното мери 6 крачки. Копай и ще намериш камък много чер и опален. Обърни го. Под него има синджир с две халки. На 2 аршина дълбоко под голяма плоча има 7 товара пари от които два са гюмюш. Като вземеш тези пари дай от тях да се направи стублата.
Тръгни по дерето дето е отляво и дето има малко вода. На около 200 крачки нагоре ще срещнеш един малък скок. Под него вир. Дето пада водата на отделен камък направихме кръст. Под този камък един котел пари.
Като се обърнеш наляво, а то е към изгряло слънце ще видиш една скала. Тя е ниска колкото човешки бой. Пред скалата има нахвърляни камъни. Разчисти мястото. Разхвърли под тях чакъла, под чакъла — пръста. Ще стигнеш на три аршина място залято само от смола. Под смолата на половин аршин ще удариш на плоча. Тя е жълта и е направена от нас. На нея изковахме джамия, полумесец и кръст.
Като вдигнеш плочата ще видиш стъпала. Те са четири. Второто е със счупен ъгъл. На половин аршин дълбоко закопахме 500 парчета петолири. На последното стъпало не стъпвай, защото смокът който е скрит зад вратата ще те убие. Прескочи стъпалото. Мини вдясно. Там дето е четлака има медна жица. Изтегли я и яйовете на смока се унищожават. Мини покрай самия смок. Очите му са безценни камъни. На опашката му има кръст.
Разбий го и вземи тапията за пещерата. Тя е голяма с три одаи. Всяка одая — по 6 купчини злато. Има и галерия. Но ти не влизай, защото е много опасна. За нея има втора тапия. Пред галерията има камък, прилича на котка. Счупи го и вземи документа. Кожите са четири и се намират на лявата страна на смока.

„КАРЛОВСКИТЕ КРИВИНИ" - С. НОВО СЕЛО - ТРОЯНСКИ БАЛКАН - 1871 Г.
Аз Михал войвода потеглихме с другари верни, но веднъж се пръснахме като пилци от грозните потери.
Бягахме където можахме. Аз се спасих къде „Карловските кривини". На шестия кривул излязохме с троица другари. Тежко злато носехме. Търсехме място, къде да го скрием. На шестия кривул има една стена откъм залязло слънце и на нея една дупка калъч и половина висока. Събрахме камъни и стъпихме на тях и турнахме чантата и затулихме с камъни и налепихме восък и мед. И от там тръгнахме нагоре и намерихме един камък като седло. Там скрихме 9 оки минцове.

„КАДЕМЛИ БАЛКАН"
Той е надвесен. Горе на канарата има орел надвесен стъпил на плоча. През него има желязна стрела, показва входа на черквата. Тя е заровена. Ако няма орела срещу канарата има голям грапав камък. На страната на канарата ще копаеш.
Има един камък като чувал прилича — тапа е целият камък. За гърлото на този камък има синджир вързан за вратата на черквата. Ще слезеш по 7 стъпала. Има препятствие.
Като влезеш в черквата ще видиш на войводите кожусите. Там са и паласките им. Има две долапчета. В едното е евангелието на попа, а другото е пълно с тамян. Има маса от хоросан. На нея 3 топки диаманти. Те осветяват черквата.
В средата три купа пари. Седем войводи 7 години са ги събирали. Ще посегнеш на иконата на „Св. Дева Мария" ще вземеш ключа и ще отключиш другата стая. Има още по-голямо богатство.
Ще тръгнеш по течението на реката от запад на изток. Ще стигнеш до един балкон — надвесена част — ще се огледаш настрани и ще погледнеш към Балкана. Горе ще има един орел кацнал на плоча като тефтер. През орела минава стрела. Тя показва накъде е църквата на поп Мартин — сочи вратата.
Там наблизо ще да има един извор. В извора да има камък чер като бивол. Той е направен от люкюн. Срещу извора насреща на канарата има три камъка побити. Предният камък ще претуриш. Под камъка ще копаеш и ще намериш камък като чувал с 40 оки злато. На превезлото на чувала има един синджир вързан. По синджира ще копаеш и ще стигнеш канарата. Като влезеш в лявата дупка ще видиш 7 статуи на старци. Да не те е страх. Те са направени от восък. Всяка статуя има свещ с безценен камък.
Вътре в дъното на пещерата има плоча. Ще вдигнеш плочата и ще влезеш в църквата. Там има файтон завит с мушама и синджир. На синджира има катинар. Ключът е на стената в една дупка. Дупката е запушена с тапа от камък.
Ще отвориш за да вземеш ключа да отвориш катинара. Тогава ще намериш в бричката три мощи спиртосани. Под средната мощ под главата ще намериш писмо, в което пише в кой манастир да се занесат мощите.
В църквата има една маса. На масата има евангелие и чаша за причастие. Под масата има железен сандък и в него стари исторически книги. В църквата има насипани около 3 каруци злато. На стената има 44 икони писани в злато и сребро, златни и сребърни кандила, свещници, полюлей и други църковни потреби. Има и една икона на „Св. Дева Мария". Там е — да се знае — вратата да се влезе в самата църква на поп Мартин.

ГР. ТРОЯН - „ОБЩАТА МАРА"
От Троянския манастир „Св. Богородица" нагоре по р. Черни осъм стигаш до местността „Общата Мара". Наблизо има четвъртит камък и се казва „Метериз таш" и е изсечен от канарата и не е далеч от нея. Той ни служеше за караул, за да не загубим входа.
На тази пещера на входа е насаден само люляк на харман и пред него под един храст се намира входа, който е затулен с една плоча и затрупан с чакъл и пръст една педя. Като се вдигне тази плоча се слиза по три стъпала в пещерата и вътре ще стигнеш до една яма широка два аршина и е пълна с вода. Зад водата има плоча под която са поставени яйовете. Те задвижват ламята щом стъпиш на плочата. За да не удря ламята ние я откачахме от яйовете с желязна манела.
В първата стая зад ламята са направени две моми от люкюн. Едната бара с ръката си кюстека си, а другата гледа медал, закачен на стената. До момата ще видиш чибук и златна табакера със скъпоценни камъни. В стената има долап и зад него има желязна врата. До долапа оставихме кожуха, килимявката и патрахила на нашия владика поп Мартин. В джоба на кожуха ще намериш ключа с който ще отключиш вратата на Голямото римско съкровище.

С. ЧЕРНИ ОСЪМ - МЕСТНОСТ „ЧАУШОВ ДОЛ"
Над с. Черни осъм нагоре по реката има местност да се казва „Чаушов дол". В тая местност има камък, който ние нарекохме „Рогачов камък". На този камък изписахме един рогач със 7 шипа и между шиповете да минава една черта дълга 28 см. Чертата гледа право на един нишан свинска глава. Тя е тапа 50 оки английско злато.
На две крачки пред главата в един глинен съд оставихме 36 оки английско злато. Под един аршин под плочата оставихме 66 чанти звонкове и 7 чанти смесени пари.
Мястото ще го търсим над с. Черни осъм. И ще намерим едно дере дето се влива в голямата вода. Това дере се казва „Чаушов дол". Там мястото е равно и ще се намери един кладенец дето извира изпод корените на един много стар голям бук.
Като пиеш вода и като се надигнеш на колене пред погледа ти се открива една малка могилка от пръст. На нея има посадена шипка. Под шипката на един аршин дълбоко има един котел 60 оки злато. Под коленете ти едно котле бяло злато. Където сочи гърбът ти гледай да има невисока скала два човешки боя. Там има голямо наше и римско съкровище.

„РОГАЧЕВ КАМЪК" - КРАЕВА РЕКА - РИМСКО СЪКРОВИЩЕ
„Рогачевият камък" се бие от водите на две дерета. И като тръгнеш по източното дере на 2000 юнашки крачки нагоре ще се намери от лявата му страна едно сухо дере — има вода само в дъжд и сняг.
И като се върви по това дере ще стигнеш една скала на която има пукнатина — върви отгоре до долу и е тясна, колкото да си провреш ръката. Отдясно на тая пукнатина има направена черта. Под скалата има един грозд. Има камъни, които замаскирват входа на подземието. То се осветява от тази пукнатина.
Над скалите отгоре има едно равно място, колкото един харман. Там се е черкувало и на средата на това място има легнала една плоча. На нея има голям кръст. Ще вдигнеш тая плоча и ще влезеш вътре. Съкровището е много голямо.

„СТАНЧЕВ ПОЛЕГАР" - „ПАПРАТЛИВА ПОЛЯНА"
Има камък като къща голям и от никъде не можеш да се качиш горе. И отгоре изкована една баба в цял ръст с един гердан на шията. На източната страна също има изкован гердан. И двата нишана са тапи.

КРАЕВА РЕКА
Дето се влива реката срещу устието и има пещера. Отначало е тясно. Вътре има извор — там извира и там се губи. Вън от пещерата на камък е изкован биволски рог. От него на 6 крачки на изток на три аршина дълбоко една харания със злато.

„СТАНЧЕВ ПОЛУГАР" - СЪКРОВИЩЕ
Там където се събират двата „Чаушеви дола" на около 100 крачки надолу са варениците. На изток от тях има камък с три дупки. Под камъка има камък като копаня. Под него има голямо съкровище. Камъкът не може да се извади защото е сложен отвътре и с чук трябва да се набие надолу, за да се влезе.

„РАДИЯ ТРАП" - Р. ЧЕРНИ ОСЪМ - СЪКРОВИЩЕ
От източния край на „Радия трап" като вървиш по средата нагоре близо до гората има камък малко наведен — да се подслонят 4—5 човека от дъжд. При него има вход на голямо съкровище затворен с плоча.

„ЧЕТАЛ ЧЕШМА" И „ЮМРУК ЧАЛ", КОЮМЖИЙСКАТА ПЕЩЕРА"
От „Четал чешма" срещу изгрев слънце и да се извиеш на запад ще видиш една пещера. Тя е открита и е „Коемжийската пещера". Вътре от дясната страна на пещерата има лъвска глава. Счупи тая глава. Вътре има книга, която ще каже какво има зад сухия зид.
От „Коемжийската пещера" се отива в Балкана на връх „Юмрук чал". До него на запад има един извор с много вода и се казва - Момин извор". Срещу водата вдясно на 8 крачки от извора има един местен камък с белег — мома с цвете. От белега 5 крачки на запад и на аршин дълбоко в един котел 60 оки злато и 20 оки сребро.

РЕКА КУМАНИЦА - „ДЯДОВАТА ПЕНОВА ПЕЩЕРА"
Като отидеш при „Марковата дупка" нагоре ще преминеш върха към р. Куманица и ще намериш два големи побити камъка и от тях надолу ще търсиш една канара и под нея да има друга канара като кола със сено.
Като намериш кръста срещу него на канарата потърси другия кръст. Там долу ще гледаш за пещера, затулена с 9 товара тор. Тя е „Дядовата Пенова пещера". Също там наоколо има знак — ракижийски казан с лулите му. Парите са в пещерата.

МЕСТНОСТ „БРЯЗА" И „КРЪСТЦИТЕ" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
В тия местности да се търси изкован знак — чолак ръка без пръсти. От нея на изток на 64 крачки трябва да има грамада от камъни. Там е пещера и в нея 12 товара злато.
След като ограбили и скрили хазните хайдутите били открити и избити до един. Един от тях се съживил намерен от пътник, който го лекувал. Тези пари са казани от хайдутина преди да умре от раните си.

„СТЪРНА РЕКА" - „ПОЛЯНИЦИ" - „ГОРНИ ПОЛЯНИЦИ" - „ЗЪБЕРИТЕ"
Под тях от изток пътеката „Карловските кривини" - по западния бряг на „Стърна река". Тя извира там от пещерата. През 1897 г. след продължителни валежи мястото отгоре над пещерата се е изсипало и масата му от дребни камъни и пръст е затрупала тази пещера. Сега скалата под която е тази пещера се вижда около половин човешки бой.
От там нагоре до билото — друга вода и друга скала няма. Като се открие скалата от насипа ще се открие и пещерата. Тя е малка. Могат да легнат по 4 души от двете страни и си опрат ходилата. Помежду ходилата им тече малко вода. Тя идва отвътре от голямата пещера, която е преградена със зид.
Вътре в голямата пещера има 40 крини злато. Ако човек мине отгоре над тази пещера стъпките отекват вътре. На входа на външната малка пещера има огнище. В него има котел. Там има и бутора на скалата — пълна.
Пещерата е на около два хвърлея с ръка от билото надолу и срещу седмия кривул на пътеката. Вътрешната пещера на съкровището е голяма и може да побере 150 овце. Старите овчари са я ползвали за спане. Тази пещера да се търси от западната страна на деренцето „Стърна река".

„ПОЛЯНИЦИ" - „СТОЮВА ТУРЛА"
От с. Видима по пътеката за Карлово наречена „Карловските кривини" на третия кривул на пътеката има котел. Още нагоре като се върви се излиза на местността „Поляници".
С излизането има извор като локва. Още по-нагоре има извор — чешма на име „Руста бей" или „Бан беевата чешма". От там се виждат ливадите на „Зелениковския манастир".
Нататък се делят две пътеки. По долната ще се иде на пещерата „Троновете". В нея ще се намери трон от камък в който има книга.
По горната пътека като тръгнеш ще намериш тясно място в канарата на което катър с товар дърва не може да мине. Това е „Карловският Просеченик". От него се види „Зелениковския манастир" и махала — Колибето.
От „Пресеченика" ще се спуснеш право надолу и там ще намериш три стъпала правени. От тях като погледнеш нагоре ще видиш една канара, която прилича на замък на която има изкована и с боя правена врата и бръшлян.
Там вътре е пещерата в която тялото на Исус Христос е окачено на сребърна верига и цялата стая е боядисана с червена боя. Тук има голямо съкровище оставено от Велко войвода и на входа главата му е изработена от камък.
На запад от „Стоюва турла" е този вход недалеч от пътеката, но трябва да се понасили камъка на входа. На входа има чакъл и дупката слабо личи. На входа има зелен храст. Той е малко по-надолу от кръста.

СТАНЧОВ ПОЛУГАР
Където са „Козарските поляни" и „Трите венци" — там е и „Станчев полугар".
Това подземие е изпълнено с остри наточени ножове, които са наредени по цялото протежение на подземието и се задействат от стъпването по пода. Подземията са задръстени със злато, но е нужно голямо внимание щото вътре има големи опасности.
Входът на подземието ще се намери като се разкрие южната скала в основата и, която скала ще се намери на „Козарските поляни". Тя се нарича „Камилският гръб", защото има формата на гърба на камила. Входът е изсечен с изсечена скала. Знакът + кръст с още едно клюмнало перо пресякло дръжката на кърста показва точното място на входа с камъка.

Първият вход е под знака римски кръст с едно право и едно наклонено перо.
Вторият вход е на 104 крачки от главния вход под пробития камък с кучешката глава.
В подземието има зали на смоковете — змийски развъдник — дело е на дядо Станчо. Змиите и смоковете дядо Станчо ги е гонил като е варил в котел куришки с чесън и с една голяма дървена лъжица е сипвал по-малко по пътеката.
Вътре има и 7 купа злато само на горния кат. Хайдутите не са успели да влязат в долните етажи, откъдето е идвала светлината. Никой от онези, които са тръгнали към тази светлина не се е върнал — така пишат Вълчан и поп Мартин.

КАДЕМЛИЯТА
Там където са седемте гроба ще видиш Ново село, Малко село и Чим колиба. От гробовете ще тръгнеш на изток и ще видиш много камъни в една долчина. И тогава ще минеш покрай „Саръ гьол".
От там като продължиш ще видиш един прелез през канарата. От него като вървиш ще стигнем на „Кору дере". Като се надвесиш над дерето мястото е много стръмно и зло. Затова ще отидеш на северната страна и ще възвиеш на изток и после на юг и ще намериш свободно да слезеш в дерето и ще намериш момата с кобилици и менци. И насреща през реката ще намериш мечката, мечкаря и трите циганки.
Тури си гърба на мечката и гледай насреща през дерето и наоколо 40 крачки ще видиш жълт камък, колкото половин човек и на него има кръст изкован. Кръстът гледа към мечката. От този кръст копай право надолу две педи и ще видиш същия камък в който има тапа. В тази тапа е тапията, която ще ти каже що трябва да се направи при мечката.
Пъпа на мечката е тапа, дайрето е тапа. На средата на мускалията калдаръм има буре с бели пари. Над мечката отгоре има на равното четириъгълен калдаръм и в средата му четвъртит камък. Под него да се работи.
Срещу този четвъртит камък има един речен побит камък и под него един котел злато.

С. НОВО СЕЛО И С. ОСТРЕЦ
Наблизо е и Велчева махала. Тук има стар път да отива за Троянския манастир. Ще търсиш местността „Бранището".
Тук има един гечит откъм залязло слънце. Има изкована копаня да събира 8 оки вода. На изгрев слънце от гечита има становит камък с кръст. От знака на три крачки на изгрев слънце и на аршин дълбоко оставихме един котел злато.
От копанята на къде Влашко на около 300 — 400 крачки ще видиш не висока скала. На нея в кюшето изковахме къс силях с дълъг масур. Масурът удря в три бели камъка на разстояние 10 аршина. Под всеки камък има по едно котле злато.

„ТУРСКИ РЪТ" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
На „Турски рът" оставихме голямо богатство. На долния край на този рът има кладенец и водата се крие и излиза на един бук в корените. И в този кладенец и пред него скрихме по един половак със злато — взехме го от Маришница от дядо Илия Кацарят.
От там като потеглихме нагоре стигнахме полегаря и два камъка като сандъци. От единия до другия са 40 разкрача. Между тях оставихме един ямурлук с карашик пари. Вземи въже и намери средата.
Оттам нагоре ще намериш „Говедарника — Полегаря". В него ще намериш една песъкиня на която откъм изток забихме един пирон. Измери с един прът височината и я положи напред на земята. Там на аршин дълбоко сложихме 4 тулума с твърди махмудии.
От там нагоре ще намериш „Опорния камък". Кон с товар не може да мине. На същото място ще погледнеш къде запад. Ще видиш камък като купа — с ръка да хвърлиш до него. Срещу камъка има вир и скок. На същия камък има 7 стъпала и една сърна.
Под нея има пещера, която ни беше жилище. В нея скрихме много богатство и я затулихме с камъни и я замазахме с вар и я опушихме с барут. Вътре сукна, сърма, пушки, цървули, кадънки, злато и сребро — много. И денковете са вътре, защото много бързахме, че потерята кърсердари ни одириха.

„КУДРЕТ КАЛЕ" - С. ВИДИМА
От прелеза дето ще се влезе в калето има един голям кръст от 7 педи. Там по-долу има две дупки закачени като уста. Като се качваш горе ще гледаш да не се плъзнеш. Там е пълната пещера. Ще туриш стълба за да се качиш и като излезеш горе в калето има кладенец. Той е изкопан на естествен камък. Той има 7 вадички и е запълнен със злато. Долу под калето има Ак бунар и се стича водата в дерето в Кара гьолчук. Над него отгоре има скала. На скалата има изработен камък пребиш. Насреща има друг плочест камък с пребиш. Под него е истината.

„САРЪ ГЬОЛ" - „КАДЕМЛИЯТА"
На средата на гьола има камък с кръст. От този знак са побитите камъни като на седмия камък има лява ръка кадемлия сочи с палец вратата на калето, което е на изток. Вътре три моми на плоча и под нея три котела. Насреща до скалата има еленова трева. Копае се в нея и се отваря вход. Има дервиш, звезда и полумесец. Каукът му е тапа.
По пътеката се отива на подслон. Там има мечка изкована. Има триъгълен калдаръм — търси в средата камъка от друга порода. Срещу него е мечкаря и срещу него на бял камък има кръст, който е отзад на камъка. До него има пещера. Там е момата с котлите и кобилицата, а под тях същите пълни.
Там има пътека и до нея камък 6 аршина висок и малко надвесен. На надвесеното е пилето и буквите ПМ. Момата гледа към пилето. Виж къде сочи стрелата. Пилето гледа в кладенец, който е от камък. В кладенеца има злато. Там има харлам — тапа и по-нагоре в синура има тапа и пр.
Като влезеш при момите при седмия камък ще видиш, че те гледат в един кръст — тапа с пари и книга. Върви навътре има глава на елен със счупен рог и кърна — тапа.
На този вход има смок. От пещерата със смока и главата на елена, а това е „Самоградното Кудрет кале" до „Саръ гьол" са побити 72 камъка. В средата на гьола е черния камък, на който отгоре има биволска глава и кръст отстрани. Водата от двата гьола отива на голям скок и оттам на воденицата. На 10 крачки от воденицата има камък с три кучи стъпки. Там има три гроба и три грамади. На всяка грамада има по един кръст. На стената на воденицата има кучешка плешка, а в стената на воденицата 7 дупки за гредите и пр.

РЕКА. ТЪЖА
Като вървиш по р. Тъжа преди да минеш Кадемлийското дере има друго дере, което се влива в р. Тъжа. Като тръгнеш по него ще намериш скок 9 педи висок. На него има изковани два пищова и долу между тях е ограденият кръст — тапа. След тях има още злато.
Още по-нагоре има друг скок също 9 педи. На него има гемия изкована. След нея има три шлепа. Зад всеки шлеп има като чутора. Най-отгоре има четвъртита замазана дупка — тапа. Като си сложиш гърба на гемията и погледнеш насреща ще видиш дупка като на бурия дъното. Тя е на 25 педи високо. Като влезеш вътре по стълба ще намериш два пищова писани. Под тях 140 оки злато.
От там нагоре по дерето ще намериш сух гьол — има вода само при дъжд. В този гьол има чер камък и на него изписан от казан клуп, кръст и куча стъпка. Под тях ракиен казан злато.

КОЮМДЖИЙСКОТО МЯСТО
Там има един камък целия в надписи. Зад него има един трап, а зад трапа не висока скала. На нея има изкован полумесец надолу с рогата. Под него има малка лисича дупка. Влез — дето свършва е широко. Вдясно оставихме един казан злато.

ПОЛЯНИЦИ - С. ВИДИМА - КРАЕВА РЕКА И Р. ЧЕРНИ ОСЪМ
От р. Черни осъм ще отидеш до „Големия баир" наречен „Купена". Край него тече Краева река. Там на камък изписахме 10 човека играят хоро, единият свири на гайда.
Краева река тече от дясната страна на хорото. От хорото на изток на 10 крачки към реката е като поляна. В поляната на становит камък висок един аршин изковахме патица без крака. От нея на изток на два аршина дълбоко 20 оки злато и 10 оки сребро. От патицата на 10 крачки има стъпка. Да се строши този камък тапа с бяло злато.
Този камък прилича на мечка и на него е човешката стъпка. От лява ръка от този камък из реката има друга поляна. На нея има стара дива круша — оброк. От крушата 5 крачки на изток и на три аршина дълбоко има курбан котел със злато. От поляната с крушата насреща има скала. На нея изковахме момиче. От него на изток към дерето на 5 аршина и на 3 аршина дълбоко се стига до желязна врата за римската монетарница. Вътре има 2000 оки броени от Мартина, 200 вулии и три царски корони.
От там надолу на един хвърлей от пушка Краева река се влива в р. Черни осъм. От другата насрещната стена срещу устието има отворена пещера. Отначало е тясна, но после се разширява. Ние войводите живяхме тук едно лято. В тази пещера извира вода и дето извира там се губи. Пещерата е празна и служи за знак. Отвън на пещерата на камък изковахме биволски рог. От него на изток 6 крачки покрай канарата на аршин дълбоко в котела дето си готвехме сложихме 25 оки сребро и 140 оки злато.

ТРОЯНСКИ БАЛКАН с. Горно и Долно трапе
В местността „Равната ливада" са побити 7 камъка един след друг. Най-напред ще видиш камък на който от източната страна има знак — три улука и една бургиена дупка. От тоя знак на 9 крачки на запад на един аршин дълбоко има котел 70 оки злато и два стотака.

с. Ново село, Зли дол и Касаплийска махала Местност „Попова ливада".
В нея се влиза от 8 места. Там в средата има старо дърво. От дървото на 5 крачки срещу слънце има камък със знак — човешко сърце. До сами знака от източната му страна на аршин дълбоко 70 оки злато.

В Троянския Балкан има пещера с три катърски самара. Пещерата се намира на сини камъни. Има водопад, който е 6 педи висок по дерето. На запад от дерето се намира пещерата. Пред нея има пътека. Преди да стигнеш пещерата има камъни надвесени. Като се вкара катър задницата му остава на дъжда.
Входът на пещерата е тесен. Първо се вкрава едното рамо после другото. Влизаш 4 крачки наведен и после се изправяш. Пещерата е широка до 9 аршина. В едната страна има три нарисувани самара. Под втория самар има изковани ключ и нож.
Право под тях има голям камък — тапа. Там са изтърсени самарите. От ключа 12 педи по земята навътре има малък кръст. Той е тапа с пари- половината злато, половината сребро. И под тях киреч. И под киреча 4 фишека турски лири.

Връх „Юмрукчал"
Има пещера. Като се влезе вътре има изписана мома с кобилица. Единият крак е по-къс. По нея има квачка с 12 пилета. Насреща има желязна врата. Пред нея два смока на яйове. Отвътре три купа римско злато наръсено със силна отрова.

с. Локарево
В местността „Попския гроб" има заек на камък. От знака 6 крачки на изток и на аршин дълбоко под плоча един котел злато.

с. Страхиловци
Като тръгнеш по „Къс дере" нагоре за „Просеченика" има два камъка с опрени върхове. Под тях има два кръста и под тях един котел злато. От там нагоре около четвърт сахат има камък отляво на пътеката и на него има кръст. От знака три крачки напред и на аршин дълбоко един бакър злато.
От него пак на четвърт сахат нагоре пак има камък с кръст. Под него на аршин дълбоко същия бакър. От него нагоре има поляна. На нея има голям становит камък и на него седло с три зенгии и под всяка зенгия по едно зърно.
От там ще идем на кайнака. От него три крачки на изток 7 оки махмудии.
Търси местността „Комина". Там са ръката и бръшляна. Под бръшляна има дупка и по нея ще се влезе в съкровището.

На „Мазалат" има водопад около 7—8 аршина. Дето пада водата долу има голям камък да прилича на кошерище. На камъка отгоре има плоча и на нея изковахме конска подкова. Под този камък са оставени 7 катърски товара злато. Да се отбие водата и се вземат парите.

с.Видима
На промката на „Черната скала" е каруцата с четирите коня. На края на полицата има бял камък с кръст и до него запоена свещ. Между тях е входа на марата.

Местност „Кара гьол"
Има канара голяма. Пред нея има голям камък. Качи се на него и гледай на канарата и ще видиш свиня да лежи. В главата е калауза, а там дето сочи зурлата под голям камък копай кожа дълбоко. Там е много насипано и 10 души обърнахме камъка над засипания трап.

с. Ново село — „Турски рид"
В Балкана има поп сочи с дясна ръка нагоре, а в лявата държи чанта пълна със злато. Има кладенче. Като се наведеш да пиеш вода и погледнеш нагоре на 70 крачки има два камъка. Между тях на аршин дълбоко има един котел злато.

Връх „Марагидик"
Качи се на самия връх и погледни на север. Вижда се един голям баир и на него камък като хамбар. Иди при него. Там в подмола сложихме златото в торби зобници.

Правоъгълната стая
Намира се в Троянския Балкан. Тя е измазана с вар. В средата на тази стая да се изкопае трап три на 4х4 аршина. Ще се открие мраморна плоча под която в подземие има 2000 оки римско злато.

Чатал чучур
Отмери 16 крачки към залез слънце. Там има камък с много нишани. Парите са под камъка. Има и калдаръм. Парите са на средата.

Две кошерища на скала
Над тях има стара пътека. Отляво за Карлово има пукната канара отдалеко като я гледаш е като козеняво въже. Парите са при подмола.

Коювската мара
В местността „Дерменджика" и „Казанчетата" има два паметника. Единият показва младенеца, а другият е на момата. Там има и воденица. Под нея на стената има отделен камък. Под него един котел злато.

Поляници — „Хайдутът" — „Хайдушкия трап"
От горния извор още нагоре има скала ян кишелия (с ъгъл). До ъгъла има пукнатина и под нея 6 товара злато. Там в една пукнатина има три осенови опалени лоста с които е прекарано дюшемето над парите.

Долни поляници — „Чичова могила", „Копривщенската мандра"
Тя се намира под дългия откос на един куршум на запад от „Чичова могила". Когато вали дъжд торът от кошарата минава до скалата и на същата скала има отвътре от подземието забито желязо, което се подава една педя навън. На същата скала отгоре има горяли камъни.
Тази скала е на един хвърлей с ръка надолу от мандрата. Още на един хвърлей надолу има студен извор дето извира от един чер камък. От този извор са взимали вода за мандрата. Под желязото в пукнатината има вход за подземието. В него са денкове с пари и три конски товара злато.

Поляници — Кривините
От Поляниците като тръгнеш на западния бряг на Стърна река дето пътеката се нарича „Карловски кривини" срещу четвъртия кривул на тази пътека има от изток малък проход. А на самия кривул пътеката с трудно проходима за натоварено добиче.
От там като тръгнеш към запад по посока на зъберите ще намериш между тях проход като врата. Като стигнеш до него ще гледаш отляво по скалите. Там ще намериш една човешка глава направена от люкюн и зазидана в подмола на скалата. Навътре има голямо подземие с едно римско съкровище.

с. Ново село — „Попова ливада"
Осем местности влизат в тази ливада и от осем места се влиза в нея. В средата на „Попова ливада" има голямо старо дърво. Пет крачки от него срещу слънце има камък с нишан — човешко сърце. До нишана от юг на аршин дълбоко има 70 оки злато.
В горния край на ливадата има на малка наведена скала изкован поп. В лявата си ръка държи менче. Същото е отдолу със злато. Дясната му ръка е вдигната над главата и сочи на ниска скаличка зад гърба си. Там мястото е почернено и е зид на богата пещера.

с. Видима — с. Скандалото
В топрака на тия села има „Син вир" и кладенец, а от изток има камък като чул и на него три петала и пищов. Откъм запад до водата има малка стена. Близо е до „синия вир". Между камъка и стената има път дето иде от Юмрук чал. На три крачки пред кладенеца и на аршин дълбоко има едно ведро бели пари. Под стената има подмол подграден с дувар и затрупан с пръст. В него са 7 торби със злато.

„ОБЩАТА ПЕЩЕРА" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
Като тръгнеш от Троянския манастир нагоре по р. Черни осъм и като повървиш два часа и половина ще стигнеш трите вареници, които бяха от дясна страна на реката на една коджа голяма поляна.
Двете вареници бяха празни, а средната остана непокътната, защото получихме хабер, че идат три санжака потеря. Като вървяхме още два часа и половина нагоре по р. Черни осъм ще се види от дясна страна на реката едно каменливо, канаристо, стръмно — сарп място.
Ще се види че извира от две места вода от същата канара. Едната беше по-малко и мътна, а другата беше по-бистра. Тя идеше отвътре от тъмната одая и минаваше през черквата дето бяхме направили гириз. Под него водата отиваше в ямата и тогава изтичаше вънка дето образуваше деренце и то се вливаше в Черни осъм.
Като се изкачиш оттам най-горе на канарата ще излезеш на Долния Станчев полугар. Накъм Влашко в едно ниско място на канарата ще видиш бръшлян, дето ние максус го посадихме да не изгубим вратата на пещерата.
Ние изко-вахме на канарата една лява ръка, а от другата страна изковахме еленови рогове. Входът беше между тези два нишана. Под същия нишан направихме 12 аршина дувар хоросанлия и отгоре на канарата спуснахме големи камъни и направихме мястото табдул.
Да не забравим — малкият и големият Станчов полугар се намират между скалистите сарп върхове, които се казват „Трите венци". Около входа на пещерата изковахме още нишани по скалите: едно седло до което имаше два камъка като две гърбави баби. Наблизо имаше камък като клекнало куче, изковахме две сърни — едната легнала, а другата права. Един катър изковахме и един гущер.
В пещерата се влизаше първо по три стъпала. Ше слезеш долу и ще влезеш в една тъмна дупка голяма. Като вървиш малко навътре има яма пълна с вода. Ямата беше три аршина широка, 5 дълга и 5 дълбока.
Ние турихме дървета над ямата като при мост. И отиваме на ламята. Като се стъпваше по плочата дето беше оставена тя се откачваше от яйовете и убиваше човека и го събаряше във водата. Ние като влизахме в пещерата откопчавахме яйовете с един дълъг лост дето е от лявата страна на ламята.
Тя е направена от 80 оки восък с крака и къса опашка. Вместо люспи на гърба и поставихме рубиета пришити, махмудии, а по корема и бели пари. Очите и са от елмази, а на шията една голяма пара от немско.
Като минеш отзад зад ламята близо наравихме две моми от люкюн с ръце и лица като живи и с часовници на китките. Едната гледа към едни закачени медали и с ръка бара часовника си. Часовниците кръстосахме от едната към другата.
Втората мома гледа едно куче, което също направихме от люкюн. До момите оставихме един чибук 4 педи. До него оставихме един стол, бол пирт, отвън елмази, а отвътре огледала. В пирта оставихме 800 рубета и една златна пара. До пирта оставихме скъпия кюрк. До кюрка е окачена килимявката на поп Мартин. До тях оставихме златосърмения патрахил. До него имаше 7 долапа.
В едина от тях оставихме едно шише жива вода дето го заварихме от латините, а другите долапи напълнихме със златни работи. До долапите остана закачена и заключена поличката. До нея оставихме саатника с топуза спрян на 7 часа. До тях оставихме 7 байрака с дръжките изправени и подпрени на златна тенекия дето я заварихме от латините. До байраците оставихме три седла със златни части. До седлата има 7 каменни маси с женски ноги. До масите има три статуи на мъже направени от люкюн, седнали на столовете. Двамата са подпрени на масата като че ли пишат, а третият гледа към вратата. Човек може да вдигне статуите защото са кухи.
Има друга маса с три каменни ноги, постлана с копринена покривка. До нея сребърна табла и златни чаши. В чашите има по един скъпоценен камък, а между чашите под една златна ябълка има и корона. До масата има ковчег, а над него един едва прикрепен воденичен камък.
В другата одая оставихме една каменна маса с ваза, а във вазата китка от елмази и перли. До масата има куче от злато с подвига опашка, а с предния си десен крак държи една кюмюрена свещ. До масата оставихме пушката на Топлик паша пълна и курдисана на един куп алтъни дето ги взехме от пашата. До пушката оставихме два калъча. Под калъчите оставихме 7 купа злато в един ред наредени до три шиника.
До тях има 4 конски торби със злато. До парите направихме един арапин на яйове, стъпил на една плоча и държи в едната си ръка калъч, а в другата чук. Като се стъпи на плочата почва да маха с ръце и пази парите. До арапина оставихме едно бояджийско буре боядисано с червена боя и пълно с 600 оки различни златни пари.
Тарапаната беше в другата одая. В нея заварихме от латините два купа човешки бой самородно злато на зърна. Тарапаната оставихме покрита със зелена мушама.
Третата одая е църквата. Беше малка с малък олтар постлан със златна тенекия. В олтара има чаша с комка. В олтара е честния кръст. Чашата също е там на тепсия. Ние събрахме седемте кандила заедно с 35 големи пари, вързахме ги със златна тел на църквата на самата пукнатина и като задуха топлия вятър ги дрънка да не загубим мястото и пещерата с нишаните.
В другата одая оставихме 7 кревата. Двата бяха железни и ги втъкнахме в канарата. До креватите оставихме много черупки от яйца дето напавихме люкюна.
Във външната стая влязохме през желязна врата. Вътре има гьол подграден от латините и водата грозно бучеше и не забелязвахме отде извира и накъде отива. Около гьола оставихме 38 кози чувала с долни пари и 75 кошера. Същата одая оставихме заключена, а ключът е до вратата.
В другата одая оставихме една мраморна плоча написана с 11 реда писмо и отдолу две букви големи — три реда латинско, три арабско, три турско и два реда българско. До писмото оставихме две железни пръчки забити в стената. Над тях сложихме една калайджийска тепсия. И под тях още две железни пръчки забихме в стената, а над тях една черна пръчка.
Като чукнеш тепсията одаята се напълваше с хора, а като се повтори загубваха се хората. В същата одая оставихме много латинско и наше снаряжение. На тавана на одаята оставихме едно бюлюрче и от него осветявахме одаята на обяд около половин час. В същата одая са на седемте войводи ликовете. Вътре имаше един долап. В него оставихме Соломонията с която се лекувахме. В долапа оставихме една ръка повита със синя мушама.

РЕКА ЧЕРНИ ОСЪМ
Като тръгнеш от Троянския манастир нагоре по реката към Балкана на един час път ще уловиш един стар калдаръмен път. Пътят е в ляво от реката и отива на изгряло слънце. На около 500 крачки от началото на пътя ще търсиш един извор. Този извор е на 20 крачки от пътя и е влява страна и се казва „Дядо Ивановото кладенче". В кладенчето на два аршина дълбоко оставихме един котел злато.
От тук все по същия път ще вървиш и ще стигнеш една воденица. Воденицата е отдясна страна на пътя и се намира до стар каменен мост. Под воденицата има един побит камък без знак. Под този камък котел само френско злато. Вратата на воденицата е къде залез слънце. Под нея има малка полянка. Там има камък голям, колкото един хамбар. На този камък изковахме едно петало с З клинеца. Конското петало гледа към Влашко. От този знак 5 аршина на изток на два аршина дълбоко се стига до тава дребни монети, а под тях оставихме един казан мешани пари.
Да дойдем на вратата. Като влезеш има три басамака и под долния басамак един котел маджарско злато оставихме. От моста нагоре около 20 крачки вляво има вход за малка пещерка с 5 басамака. Под средния басамак оставихме една кринче със злато. Вътре мястото е широко, колкото две рогозки. На средата на това място има побит камък и под камъка шиник бисери, а под бисерите плоча. Под плочата един котел злато.
Вляво от този камък ще гледаш да има изкована една чаша, а в нея трендафил заедно с клончето. Копай под чашата. На полвин аршин ще стигнеш жълта плоча аршин на аршин. Под плочата има една манерка, а още надолу едно котле замазано с восък. Вътре в котлето има 10 безценни камъка и 62 големи римски пари. Парите са силно отровни.
От тук надолу по течението на водата на 12 крачки на един камък становит изковахме лява ръка без показалец. Знакът сложихме откъм изгрев слънце. Мери три крачки срещу него и копай. Ще стигнеш пясък. Той е донесен. Под пясъка ще стигнеш чакъл, а под него голям камък два аршина и половина дълъг и широк аршин и половина. Под камъка има знак- пачи крак. Под този знак на още един аршин под плоча оставихме три котела със злато един върху друг. Тези пари не са отровни.

ТРОЯНСКИ МАНАСТИР
На югозапад от манастира на около четвърт час нагоре по пътеката се стига до високи скали около човешки бой. Пътеката завива накъм голямата вода. Там дето свършва скалата има параклис заграден със сух дувар и в средата му един котел злато.

С. ЧЕРНИ ОСЪМ
Над селото отгоре има малка полянка и на нея кладенец. Недалеч от него има камък и на него направихме катанец. Между кладенеца и катанеца има гроб пълен със злато.

С. ЧЕРНИ ОСЪМ
На камък изковахме 9 чаши на табла с дръжка. Наблизо на друг камък четвъртит едното кюше е счупено. На него има 9 паници и 9 капаци за тях. Парите са под счупеното кюше. Счупеното кюше гледа на един черен камък и на него отгоре една конска подкова. Под него един котел със злато. От подковата на 25 крачки на камък изковахме гега. Като сипеш вода по гегата водата се източва на изток. Дето пада водата на аршин дълбоко един котел злато. Оттам на 10 крачки има поляна. Там са главните пари.

ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР
Ше застанеш пред олтара и ще вървиш напред и на изток и ще стигнеш до висока скала. Тя е равна отгоре със земята. Отгоре до долу е 27 аршина високо. Ние отгоре хвърлихме един сребърен кръст 30 оки тежък и като слязохме под скалата го заровихме на един аршин дълбоко. От кръста до скалата са 9 крачки. Там ниско до скалата изковахме турски нож надолу с острието. Под знака на два аршина дълбоко сложихме 12 хазни злато.
Над манастира има поляна „Дръндарница". В нея има два камъка. На единия от тях има женска потреба за вода, а на другия женски пафти. Под пафтите на аршин дълбоко един котел злато. На 80 крачки нагоре има на голяма становита плоча изкован лък и стрела. Стрелата сочи в един становит камък. На него изковахме щит. Счупи този щит. Той е тапа с 42 алтъна. На зпад от щита на 7 крачки и на аршин дълбоко има едно котле със 7 оки злато.

ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН
Полугарят се намира на „Трите козарски венци" и под тях се намира „Папратливата поляна" и насреща е „Маркова дупка". Това се намира на главата на Черни осъм. Срещу „Папратливата поляна" към „Карловския Просеченик" има куче малко наведено да гледа на един арнаутин, който се мери с пушка в една сърна и наблизо да има дервиш, който води 7 катъра.
Дервишът е с каук на главата и с лула в устата си излязла на врата му. Каукът е тапа с 20 оки злато, под краката му на аршин дълбоко едно ведро със злато. Под товара на средния катър има един товар злато.
Насреща е „Студеният хайдушки кайнак".Под него има камък с кръст. Под този камък има 5 товара злато. Под наведеното куче в тапа има книга за района. Там има и „Рогачов кладенец". При него има рогач със 7 шипа като единият шип е счупен и сочи земята — там е златото, там ще копаеш.
Полугарите са два — малък и голям. Да се открие това съкровище трябва да се намери гърбавата баба. В гърбицата й има 6 оки злато. Там има старо дърво ясен и 7 басамака като естествени стъпала. Да се намери и глога насаден на входа. Пред вратата като минеш през седемте стъпала накрая върху женски гърди има кръст — тапа с книга, която ще ти каже как да се оправиш със смока, а също и едно шише с жива вода.
Парите са 7 златни купа като седмият е най-голям. Има едно дърво прегорено със 7 дупки — най-голямата е средна и в нея евангелието на поп Мартин. Средният куп е за сиромаси, черкви и манастири и училища.

От „Папратливата поляна" и „Студената чешма" е местността „Трепетлика". Срещу чешмата през реката има римска черква. Запуши чешмата виж къде ще избие водата и там работи.
Като се наведеш да пиеш вода на лява страна на 8 крачки има една пътека, която отива на полу-гара. А през водата на 38 крачки направо в гората има черна скала и на нея сушина за 5 души. В тази сушина да се разкопае и ще се открие една голяма плоча. И под нея три стъпала. И по тях ще влезеш в съкровището. Има грамади с камъни и под тях злато.
От там ще отидеш при „Червената стена" на Жидов дол. Някога този дол се е казвал „Еврейският дол" щото е имало много роби евреи работили в римските златни рудници. Жид на славянски значело евреин. Там има една дупка под една козирка да прилича на устата на фурна (пещ от тухли за хляб). От двете страни има изковано по едно лъвче.
Вътре има други два лъва, които са тапи. Има смок, но не е опасен — само плаши. Вътре в дупката има една ниша. Да се разбие пода на тая ниша и вземи книгата, която ще ти каже как да откриеш двата входа на двете съкровища. Вътрешните лъвове са отляво, а змията е накрая, направена от гипс. Да се счупи и изнесе тая змия и се влезе през вратата в малкото съкровище.
От там ще отидеш на манастира „св. Иван". Пред него има една ливада. Там има камък и на него изкован куц рак. Под този рак има един котел. Отстрани има шарен камък с нишан: лява ръка — тапа, а отстрани камък като тъпан и в него злато.
Копай три аршина под него и ще се отвори вход. Вътре е изкована жена гледа на триъгълен камък с написано гръцко писмо. Под този камък има едно буре със злато.

Да се знае: на 23 крачки от бабата е кеза и вратата с басамаците. Ясена и глога са на входа на пукнатината. Под глога се стига до три басамака. Изваждаш първия басамак
и влизаш. Има водно препятствие и човешка глава изкована.

С. ПОЛЯНИЦИ - „МАЛКОТО ГРЕБЕНЧЕ"
Като идеш на „Поляниците" дето започва заридът и преди да навлезеш под него ще тръгнеш надолу из гората и на около 100 — 200 м ще намериш скала дълга около 80 аршина. И тя е остра като гребен. От нея е взело името си „Малкото гребенче".
От тази скала още надолу пак на около 250 аршина има друга висока скала два човешки боя и дълга около 200 аршина. На тази скала има поличка и до нея улейче. Като търкулнеш камъче и то пада на парите.
Дупката е затулена с камъни малко пръст и шума. Като повдигнеш плочата ще се наведеш и ще преминеш през ниско тунелче. По него ще стигнеш до стаята. На средата на стаята има висок куп злато. На златния куп е забит ятаган с бели черени.
Отвън има посаден дрян и посадена ела. Под скалата има голям гроод камъни. Под скалата има издълбано паниче. Като се копае трябва да излязат две плоски петълца за уверение, че това е истинското място. Входът е под паничето.

ПОЛЯНИЦИ - „МАЛКОТО ГРЕБЕНЧЕ"
Аз Янаки войвода тръгнах с дружина 7 хазни да крия. Намерих място — „Големият и Малкият гребен". Намерих много лично място — дрян посаден, плоча гладка. Видяхме много голямо богатство — много злато, едно кандило и една икона. Турихме и нашето богатство и захлупихме плочата. Насипахме дряна с пръст. Насреща мястото се нарича „Козарките" има сухо дере.

МАРАГИДИК - „ТОПЛАТА ХАЙДУШКА ПОЛЯНА"
Тя се намира на залез слънце от връх „Марагидик". Като идеш на „Турския рът" — „Турската поляна" на „стария воловарски полигар". „Топлата поляна" се намира на един хвърлей от пищов. На тази поляна се ходи само от едно място — отдолу.
Ще влезеш на нея на ребро през цепнатината. Като влезеш на поляната ще видиш пред себе си един побит камък и на него изковани букви. Поляната е около 100 — 150 квадрата и отвсякъде заградено от скали. По средата има две дървета. Под една от скалите има сушина за двама души. Там има дребни камъни и под тях няколко зърна златни.
Насреща ще намериш дупки издълбани в скалата. Като забиеш в тях колчета ще се изкачиш по тях на полица и ще намериш едно корито за вода. Тази вода идва отвънка и по-натам изтича без да влиза в поляната. В единия край на коритото има замазана тапа в която има няколко петолири. Като си облегнеш гърба на скалата до коритото и погледнеш насреща през поляната ще видиш една напукана, нацепена скала. Ще махнеш няколко камъка и ще влезеш при съкровището. На тази поляна може да влезе само човек, но не и добиче.

МАРАГИДИК - „СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ"
От стария кладенец с трите гюла право нагоре по старата пътека под скалите по посока на черната скала има място като вътрешен ъгъл, където се минавало по върлини над падина (пропаст). Високо над върлините на една от страните на този скален ъгъл да се търси изписан ибрик. По върлините не може да мине натоварено магаре — има издатина на скалата.
От там накъм кривините на един хвърлей с ръка кривините изглеждат като дланта на лява ръка. Ибрикът е тапа и в нея има книга за целия район. Отдолу има два камъка като за клозет. Между тях е закопан истинският ибрик.

МАРАГИДИК - „СТУДЕНИЯТ УЛЕЙ"
„Студеният улей" извира малко по-високо от „Черната скала". Над тях на 7 крачки половин мечка и над нея квачка с 12 пилета. На равното вляво през „Студения улей" да има скала на лакът. Точно там има място,което е опушено. То е тапа за вход. На този лакът има поличка в която се влиза само от едно място. На тази поличка да има малка пещерка в която има една малка лодка — тапа. През лакъта да има един гроб дето извира „Студеният улей" и в него има злато. От извора има скокче на което има тапа. По нея върви водата.

МАРАГИДИК - „ПРЪСКАЛОТО"
При „Марагидик" има пръскало високо 52 педи. Водата, която иде отгоре пада на една площадка и тогава пада долу. На тази площадка има четвъртит камък като сандък голям. Този камък е възчер и на него има голям кръст. Водата пада на този камък или малко го закача. Там ще намериш малка затворена пещерка в която има един котел злато и оръжие.

МАРАГИДИК - „БОРОВ РЪТ"
Като идеш при опалената опушена пещера има един камък като сандък. Като обърнеш камъка под него три котела един върху друг.

МАРАГИДИК - ЮМРУК ЧАЛ
Между тези два върха има две пръскала — малко и голямо. Откъде юг на голямото пръскало зад водата има пещера. Вътре има за 77 момъка дрехи, пушки, ножове и един голям медник стамболски алтъни. Захлупихме пещерата с плоча и я залепихме с вар и я опушихме с восък и свещи.
Срещу „Пръскалото" къде Дунава има поляна с ръка да хвърлиш на нея. На горния край на поляната има трап колкото да събере 100 овена. Това е римска мина от 709 г. преди Христа. На поляната има камък като купа сено. Къде изток има плоча заровена. Отхлупи плочата — това е пещерата.

„ХАЙДУШКИЯТ МАНАСТИР" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
В района на селата Зла река, Червен бряг, Ново село имаше хайдушки манастир „Успение свето Богородично". Той беше наш, но ние го изгорихме.
При вратата на този манастир, която се намира на западна страна има плоча от друга руда. На тази плоча е изкована птица с разперени крила. Под тази плоча ще се открие тунел, който води в широка стая. В нея има сандък със злато, сребро и описание за целия район.

„РОГАЧЕВ КАМЪК" - КРАЕВА РЕКА
Рогачевият камък се бие от водите на две дерета. Като тръгнеш по източното дере на 2000 юнашки крачки нагоре ще намериш от лявата му страна сухо дере. Има вода само в дъжд и сняг. Като се върви по него ще се стигне до една скала на която има пукнатина отгоре до долу и широка, колкото да си завреш ръката.
Отдясно на пукнатината има правена черта, колкото арбия. Под скалата има голям гроод от камъни с които е маскиран входа на подземието. То се осветява от тази пукнатина. Над скалата отгоре има равно място, колкото харман. Там се е черкувало. На средата на това равно място има легнала плоча с голям кръст. Под нея има само черковни пари. В пещерата има голямо богатство.

НОВО СЕЛО - МАХАЛА ВИДИМА
Нагоре по водата се намира „Синият вир". Там има един кайнак и на изток има един камък като един чул прилича. И на него има три петала и един пищов. Къде запад има малка стена. Близо до „Синия вир" между камъка и стената има един път да иде от „Юмрук чал". Пред този камък отдолу на аршин дълбоко има едно ведро със злато. Те са на три крачки под стената. Там има един подмол и в този подмол има 7 торби пълни със злато. Тоя подмол е заграден с дувар и е затрупан с пръст.

ЮЖЕН ДЖЕНДЕМ - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
Там дето се събират двете Кору дерета горе на високо на полица има тетра. Под нея има дупка. В нея един котел турско злато.

ВРЪХ „ЮМРУК ЧАЛ"
На въззелен камък св. Богородица с дете на ръце. Те затварят входа на голямо римско съкровище. Най-добре се забелязват при дъждовно и мокро време.

„РОГАЧЕВ КЛАДЕНЕЦ" - ТРОЯНСКИ БАЛКАН
На 9 крачки наляво от извора има един котел злато. Като се слиза по водата му из дола ще се стигне до висока и остра скала.
От тук извира р. Черни осъм. На скалата са направени стъпала, които продължават до едно изсечено място 6 аршина. И там има пропаст. Да се прекоси пропастта мост трябва да се направи да се премине ямата и да се озовеш на

Пътищата и пътеките не водят от обект на обект...


Отговори