ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

Тъмна материя, тъмна енергия. Втората размерност на времето. Квантови свойства на материята. Теория на относителността.
Съобщение
Автор
Потребителски аватар
maistora
Site Admin
Мнения: 42
Регистриран на: пон мар 02, 2015 3:35 am

ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#1 Мнение от maistora » съб ное 28, 2015 10:55 pm

Тъмната материя е петото агрегатно състояние на веществото, състояние при което веществото се намира в пространството, но е извън времето което познаваме. Тази уникална идея е на Атанас Кръстанов. Той го въведе като пето агрегатно състояние, понеже вече съществуваха четири състояния - плазма и вещество в твърдо, течно и газообразно състояние.
Но хронологично, тъмната материя е първото агрегатно състояние на веществото. После са се появили другите му агрегатни състояния. Тъмната материя е виртуално агрегатно състояние на веществото. Другите състояния на материята са реални агрегатни състояния и това са плазма и съответно материя кондензирана във вещество в твърдо течно и газообразно състояние. Реалното вещество е визуализирана тъмна материя.
В момента на големия взрив, универсалното пространство-време е било във вид на безразмерна точка, която е побирала в себе си материята. Това описание е известно във физиката като сингулярност. Сингулярността на материята, е образно казано, побиране на всичко, в нещо с размерите на нищо.
В сингулярността, универсалното пространство-време е без измерения (точката няма измерения). Това не означава, че в сингулярността универсалното пространство-време няма измерения. Това единствено означава, че пространство-времето е напълно компактифицирано, при което измеренията му са напълно скрити и съответно ненаблюдаеми, или виртуални.
В момента на големия взрив, материята изцяло е била във виртуално агрегатно състояние (тъмна материя). От момента на големия взрив досега, 3 % от тъмната материя са преминали от виртуално, в реално агрегатно състояние - плазма. Хронологично плазмата е второто агрегатно състояние на веществото. В плазмата са формирани условията за възникване на кондензираните форми на съществуване на веществото в останалите реални агрегатни състояния - твърдо, течно и газообразно състояние.
Сега, около 14 милиарда години след големия взрив, 97 % от материята, продължава да е във виртуално агрегатно състояние (тъмна материя и тъмна енергия). Еволюцията на вселената е един вид процес на трансформиране на тъмната материя в реално съществуваща материя.
Частиците на тъмната материя са виртуални частици. В съвременната физика се твърди, че виртуалните частици са практически ненаблюдаеми частици - частици които се намират в пространството, но които практически не можем да наблюдаваме. На въпроса, защо не можем да ги наблюдаваме, се отговаря, че те съществуват в интервал от време, който е толкова малък, че това ги прави практически ненаблюдаеми. Ако една частица съществува някакъв интервал от време, колкото и малък да е този интервал, тази частица може да бъде наблюдавана. Няма фундаментална причина нещата да са иначе.
Виртуалните частици съществуват в пространството и са принципно ненаблюдаеми. Причината за това е, че те са извън времето t , което познаваме. Но тези частици съществуват в пространството и понеже съществуват, съответно не могат да бъдат извън времето, а могат да бъдат единствено извън размерността на времето t която познаваме, като съществуват в размерност (или размерности) на времето, които не познаваме.
Съществуването на тъмната материя е пряко доказателство за наличие на втора размерност на времето. И ако трябва да бъдем прецизни, съществуването на тъмната материя е прякото доказателство, че времето има повече от едно измерение.
Второто измерение на времето е компактифицирано в първото измерение. Константата на Планк, не само манифестира наличието на второ измерение на времето, но дава и мащаба на компактификацията на второто измерение.
Ако времето има трето измерение, то ще бъде компактифицирано във второто измерение. Във физиката, поне засега, не съществува както фундаментална константа така и явления, които да манифестират наличието на трето измерение на времето.
Виртуалните частици се намират в пространството и съществуват единствено в размерност на времето, която не познаваме. Тази втора размерност на времето е така миниатюрно малка, че не се идентифицира и остава скрита, при което времето, което реално има две измерения, се манифестира като време с едно измерение. Образно казано, седим на брега на един океан от време, а не го усещаме. Усещаме плясъка на вълните му, но не го забелязваме.
Да обясним физичното съдържание на понятието виртуална частица на основата на идеята за втората размерност на времето. Компактифицираните размерности на пространството и времето се отнасят до найинтимната структура на пространството и времето, до пространството и времето в техните микромащаби и напълно естествено е количественото дефиниране на втората размерност на времето, да се базира на принципа за неопределеност на Вернер Хайзенберг.
Очевидно, втората размерност на собственото време на една
материална частица е уникално миниатюрна и затова не се идентифицира и остава скрита, като времето се манифестира само с една размерност а не с действителните две размерности които притежава. Втората времева размерност, при наличие на крайна маса, е пренебрежимо малка и това я скрива от усещанията ни.
Различните моменти втората размерност на времето , могат да се изобразят с точките на окръжност, като окръжността като цяло изобразява фиксиран момент от времето t . По този начин двумерното време се изобразява с цилиндрична повърхнина, сеченията на която са окръжности които като цяло изобразяват моментите от време t , а отделните точки на тези окръжности изобразяват моментите . Тези окръжности са свързани помежду си. Всяка окръжност започва във фиксиран момент от времето t и завършва, условно казано, в следващия момент след t , като по този начин се формира спирала. Навивките на спиралата изобразяват моментите на първата размерност на времето t, а точките на навивките изобразяват моментите на втората размерност .
Времевите спирали на частиците на тъмната материя (виртуалните частици) съдържат краен или изброим брой навивки (равен на броя на естествените числа).
Ако времевата спирала на частицата съдържа краен или изброим брой навивки, то тази частица ще съществува в отделен краен брой мигове или в изброим брой мигове на времето t . Няколкото мига или изброим брой мигове във времето t , не дават времеви интервал и следователно такива частици ще съществуват извън времето t , и съответно ще са ненаблюдаеми. Тези частици ще съществуват само във втората размерност на времето.
При краен брой навивки, имаме частици на тъмната материя, които се появяват в пространството, като се усеща присъствието им, но след известно време изчезват, а не са наблюдаеми, защото са извън времето t . Това появяване и изчезване на виртуални частици е известно в физиката като вакуумните флуктуации (квантовите флуктуации на вакуума). При безкраен брой навивки на времевата спирала, имаме виртуални частици (частици на тъмната материя), които непрекъснато се намират в пространството, при което се усеща присъствието им, но практически също не са наблюдаеми защото също са извън времето t .
Когато от пространството отстраним това, което съществува в първата размерност на времето, това не означава че сме отстранили всичко. В пространството ще остане онова, което съществува във втората размерност на времето. А понеже света и хабер си няма от втора размерност на времето, от това ще следва, че сме отстранили всичко, при което ще е останало единствено и само едно съвсем празно пространство.
Вакуума съвсем не е празно пространство. Вакуума е пълен с вещество, което съществува само във втората размерност на времето. Ленард Съскинд разглежда вакуума като трептящо море от виртуални частици.
Естествено, ако отстраним веществото, което съществува във втората размерност на времето и въпреки това в пространството остане вещество, това ще означава единствено че е останало вещество, което съществува в трета размерност на времето.
Образно казано, колосалното количество и качество на материята изискват повече от едно измерение на времето. Просто едно измерение на времето е определено недостатъчно. Необходимо е повече от едно измерения и в този смисъл, могат да бъдат необходими няколко измерения, като всяко следващо измерение е компактифицирано в предходното.
Това е много близко до идеята за фрактални свойства на размерностите на пространство-времето. Една размерна нишка, навита на спирала, от която спирала се навива следваща спирала, като този процес се повтаря многократно. Като всяка спирала формира ниша в която е струпана материя.
Тъмната енергия, известна като енергия на вакуума, е сумата от енергиите на частиците на веществото, които съществуват единствено във второто измерение на времето. Времевата линия на тези частици във времето t , което познаваме е набор от краен или дискретен брой точки, което ги прави принципно ненаблюдаеми във времето t .
Енергията и масата са едно и също нещо изразено с различни единици така че, тъмната енергия (вакуумната енергия) е еквивалентна на гравитационна маса и съответно е източник на гравитационно поле. Енергийната плътност на вакуума е кинетичната енергия на вещество съдържащо се в единица обем и съществуващо само във втората размерност на времето. Тази енергийна плътност на вакуума придобива особено значение във всемирната гравитация. Това означава, че втората размерност на времето играе съществена роля във всемирната гравитация. Това означава, че общата теория на относителност (Айнщайновата теория за гравитацията) трябва да се разшири с въвеждането на концепцията за втората размерност на времето. С пренаписването на уравненията на Айнщайн така, че да се въведе втората размерност на времето, ще се създаде базата за търсенето на космологичните ефекти от наличието на втората размерност на времето.

Потребителски аватар
К.И.О.Т.
Мнения: 2146
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:12 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#2 Мнение от К.И.О.Т. » нед ное 29, 2015 12:11 am

Много интересно, но е важно и Бойко Борисов какво ще каже по въпроса и дали ще го одобри. СДС казаха че времето е тяхно, откраднаха го от всички нас и му го дадоха. Без Борисов да се произнесе няма да правя нищо, нямам време. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Потребителски аватар
bester
Мнения: 354
Регистриран на: вт мар 03, 2015 9:52 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#3 Мнение от bester » нед ное 29, 2015 7:07 pm

К.И.О.Т. написа:Много интересно, но е важно и Бойко Борисов какво ще каже по въпроса и дали ще го одобри. СДС казаха че времето е тяхно, откраднаха го от всички нас и му го дадоха. Без Борисов да се произнесе няма да правя нищо, нямам време. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Невиждам връзка между политиката и тъмната енергия и материя.
Но щом казваш значи има.

Потребителски аватар
К.И.О.Т.
Мнения: 2146
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:12 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#4 Мнение от К.И.О.Т. » нед ное 29, 2015 7:56 pm

Здравей, извинявам се че писах извън темата. Проблема е там че от известно време не желая да съм представляван от тези хора в правителството и този президент, винаги съм бил антифашист. Моля да ме извиниш.

По темата разбрах че тъмната материя се опитва да ни смачка чрез гравитация и че тъмната енергия се опитва да ни разкъса. В този баланс на двете се състой нашето съществуване благодарение на времевите вихри който намалят скоростта на тъмната материя. Въпроса е с какво това разбиране може да ни е полезно. На днешно време не е добре човек да е знаещ, колкото си по интелигентен толкова си по нещастен. Моля те изтрий което прецениш от писаниците ми. Поздрави за хубавата тема.

Потребителски аватар
maistora
Site Admin
Мнения: 42
Регистриран на: пон мар 02, 2015 3:35 am

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#5 Мнение от maistora » вт дек 01, 2015 1:56 am

Всичко това което написа е едно равновесие благодарение на него сме тук и сега.
Под "сега" разбирай времето от нашета размерност.
И понеже сме във форума на шишарковата енергия, нека всичи да знаят, че това е научната основа на действието на шишарката.

Ще публикувам още научни статий за тези които имат интерес да си отговорят научно на въпросите за времето и материята.

Потребителски аватар
maistora
Site Admin
Мнения: 42
Регистриран на: пон мар 02, 2015 3:35 am

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#6 Мнение от maistora » чет дек 03, 2015 5:26 pm

Боко или Бойко ?

Потребителски аватар
К.И.О.Т.
Мнения: 2146
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:12 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#7 Мнение от К.И.О.Т. » нед дек 20, 2015 10:01 pm

Тъмната енергия е като вятър, тя се опитва да унищожи и разкъса всичко материално и тъмната материя. Някакво такова трябва да е. ;)


Потребителски аватар
bester
Мнения: 354
Регистриран на: вт мар 03, 2015 9:52 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#9 Мнение от bester » вт ное 01, 2016 11:53 pm

Нещо не схващам. Кква е връзката с тъмната енергия и материя?

PAN!
Мнения: 4
Регистриран на: вт авг 22, 2017 1:33 pm

Re: ТЪМНА МАТЕРИЯ, ТЪМНА ЕНЕРГИЯ И ВТОРАТА РАЗМЕРНОСТ НА ВРЕМЕТО

#10 Мнение от PAN! » ср сеп 27, 2017 3:58 pm

Тъмната енергия като ,че ще дойде антиматерия или нещо подобно.

Отговори