Траки, Богомили или какво сме забравили.

За всичко което не е доказано.
Съобщение
Автор
Потребителски аватар
******
Мнения: 1075
Регистриран на: нед апр 05, 2015 8:40 am

Re: Траки, Богомили или какво сме забравили.

#91 Мнение от ****** » пон май 01, 2017 5:38 pm

m....l написа:Разчетоха кивота на Орфеевия завет.

Според лингвистичния анализ на плочката и кивота, се касае за тракийска писменост отпреди 7 000 години.
Орфеевият кивот с първата заветна плочка се намират във Врачанския исторически музей. Работата си по разчитането им представи във Враца д-р Стефан Гайд.
Находките са открити през 60-те години от археолога Богдан Николов край село Градешница и се съхраняват повече от 30 години в музея. Според лингвистичния анализ на плочката и кивота, се касае за тракийска писменост, предхождаща египетското пиктографско писмо с близо 2000 години.
Разчитането на тези два артефакта би могло да промени вижданията за българите като нация и свещен народ, допълни д-р Гайд.
Според Стефан Гайд, кивотът е на 7 000 години.
Тази своя хипотеза той разви пред журналисти при посещението си във Регионалния исторически музей във Враца. Тя е в основата на новата му книга „Тракийското писмо декодирано-II„.
Другото твърдение в книгата е, че при продължаващите проучвания на екипа на Гайд е открито запазено в бохарския диалект в Египет название на един от знаците за храм.
Той звучи „Орфей“ или „Ерфей„. Изговорът е запазен до днес в диалекта, разпространен в Северен Египет, в делтата на Нил. Фонетично той съвпада с името на считания за праотец на траките Орфей, категоричен е Стефан Гайд. Това е първият исторически факт за Орфей, смята лингвистът.
Втората книга на Стефан Гайд е посветена изцяло на оброчната плочка и другиартефакти, открити край криводолското село, изпъстрени с пиктографски знаци. В нея се твърди още, че откритият при разкопките артефакт, считан досега за макет на храм, всъщност е първият кивот. В смисъл на свещен ковчег със завета на божеството и избрания от него народ, поясни Гайд.
Основание за твърдението си намира в разчитаните, както и при култовата плочка, пиктографски знаци, с които е изпъстрено глиненото ковчеже. Според него ясно се различават знаците, означаващи „Орфей“ /храм/, „Кивот“ /ковчег/ и „Завет“ /пакт, договор/, а посланието записано по стените на ковчежето гласи: „Кивотът на Орфеевия завет„.
През юни Стефан Гайд представи своята първа книга „Тракийското писмо декодирано„. В нея се твърди, че пиктографските знаци върху плочките от Градешница и Караново са най-старата писменост в света, тя е създадена от траките и може да бъде разчетена през египетското пиктографско писмо.
Според неговите сравнителни и компютърни анализи текстът върху плочката от праисторическото селище край Градешница е молитва към триединния бог.
Системни разкопките на селището край Градешница се правят в продължение на няколко години от археолога от врачанския музей Богдан Николов. То е датирано от ранната халколитна епоха или 5000 години преди Христа, информира археологът Георги Ганецовски.
Още тогава Богдан Николов изказва тезата, че пиктографските знаци върху 17 глинениартефакта са най-старата писменост в света. Правени са три опита за нейното разчитане, коментира археологът Георги Ганецовски.

http://bradva.bg/bg/article/article-59792#.VgVhGcvtmko

Браво човече, успя да намериш нещо добро и в днешния ден.
10+
Admin
Май ще се окаже ,че той е най - близо до истината :D Все се питах какво общо имат могилите и пирамидите и кога едното е станало другото :shock: Питах се също ,дали могат да се проследят златните погребални маски и какви са приликите и разликите между погребенията в Тракия и Египет ? Кои колесници са били първи....? келтските или египетските? Питах се името Аб-Мосе как се превежда на други езици ?Питах се защо има две Мизии,две Тиви и т.н. Как 18 династия става богата на злато? От къде идва бащата на ЛОТ и кои са синовете му?
-Питах се защо историците казват че липсват сведения за българския народ? Аз като аматьорка ги проследих до ЛОТ :lol:
Питах се защо харесвам италянците и испанците и си отговорих :lol:

Потребителски аватар
******
Мнения: 1075
Регистриран на: нед апр 05, 2015 8:40 am

Re: Траки, Богомили или какво сме забравили.

#92 Мнение от ****** » пет юли 21, 2017 4:31 pm

Сега ,за да си кажа АЗ моето мнение по въпроса дали сме Траки.................,Ще го кажа когато" ПРОФЕСОРеТЕ" - ми обяснят на менЕ, какво точно означава това ? Кога и как се е появило това име ???????????????
-Иначе аз като един средно - статистически БЛългар горе-долу знаем за кво се говори!
Абеееееееееее тия дето им плащаме заплатите от нашите данъци ,дали работят за нас ????????????????????????????? Или ние работим за ТЕХ ?
-НЕкой питал ли се е?

Потребителски аватар
******
Мнения: 1075
Регистриран на: нед апр 05, 2015 8:40 am

Re: Траки, Богомили или какво сме забравили.

#93 Мнение от ****** » ср сеп 13, 2017 4:03 pm

Лин, вос­хи­щав­ший всех сво­им поэ­ти­че­ским искус­ст­вом и пени­ем, имел мно­гих уче­ни­ков. Самы­ми зна­ме­ни­ты­ми из них были трое: Геракл, Фами­рис7, Орфей. Геракл, учась игре на кифа­ре, не мог из-за мед­ли­тель­но­сти сво­е­го ума вос­при­нять настав­ле­ния, когда же Лин нака­зал его побо­я­ми, в гне­ве уда­рил учи­те­ля кифа­рой и убил его. (3) Фами­рис, напро­тив, был осо­бен­но ода­рен от при­ро­ды и выучил­ся муси­че­ско­му искус­ст­ву8. Вели­ча­ясь сво­им пре­вос­ход­ным пени­ем, он гово­рил, что поет бла­го­звуч­нее муз, за что рас­сер­жен­ные боги­ни отня­ли у него спо­соб­ность к муси­че­ско­му искус­ст­ву и лиши­ли зре­ния, как о том свиде­тель­ст­ву­ет Гомер следу­ю­щи­ми сло­ва­ми:

…где неко­гда Музы,
Встре­тив Фами­ра Фра­кий­ско­го, пес­ня­ми слав­но­го мужа,
Дара лиши­ли его.

и еще:

Гнев­ные Музы его осле­пи­ли, похи­ти­ли слад­кий
К пес­ням боже­ст­вен­ный дар и искус­ст­во бря­цать на кифа­ре9.

(4) О тре­тьем уче­ни­ке, Орфее, мы напи­шем подроб­но, когда перей­дем к его дея­ни­ям.
Так вот, Лин, поль­зу­ясь пеласги­че­ски­ми бук­ва­ми, изло­жил дея­ния моло­до­го Дио­ни­са10 и в сво­их запис­ках оста­вил так­же и дру­гие пере­ска­зы мифов. (5) Эти­ми же пеласги­че­ски­ми бук­ва­ми поль­зо­ва­лись Орфей и Про­па­нид, учи­тель Гоме­ра, бла­го­род­ный пес­нотво­рец, а кро­ме того Тимет, сын Тиме­та, сына Лао­медон­та11, жив­ший в одно вре­мя с Орфе­ем, стран­ст­во­вав­ший по мно­гим местам зем­ли и про­хо­див­ший через Ливию12 в запад­ную стра­ну вплоть до Оке­а­на; он видел так­же и Нису13, где, по рас­ска­зам древ­них оби­та­те­лей, был вскорм­лен Дио­нис; узнав от нисей­цев о некото­рых подви­гах это­го бога, Тимет соста­вил поэ­му «Фри­гия» на ста­рин­ном наре­чии и ста­рин­ны­ми бук­ва­ми…

Защо тогава ни учат че тракийците били безписмени?

Някой чел ли е за троянската война и как са се разселили троянците?
Със сигурност сме траки ,защото и генетично сме близки с гърците и италианците.

Потребителски аватар
******
Мнения: 1075
Регистриран на: нед апр 05, 2015 8:40 am

Re: Траки, Богомили или какво сме забравили.

#94 Мнение от ****** » ср яну 03, 2018 9:18 am

m....l написа:Цитати от "Илиада":

"Каза така Аполон и в Пергамската крепост остана.
Злобният Арес подбуждаше вече войските троянски,
в образа на Акаманта, най-бързия вожд на тракийци."

" Тихо вървяха, достигнаха скоро войската тракийска.
Спяха мъжете от труд изтощени; доспехи чудесни
сложени бяха до тях на земята в три прави редици.
Близо до всеки тракиец стояха два коня впрегатни.
Спеше в средата цар Резос, до него - конете му бързи,
вързани горе със ремъци за колесничния обръч. "

"Водеше цар Хипотой племе с копие силно пеласги,
тези, които живееха сред плодородна Лариса,
тях ги предвождаха в бой Хипотий със Пилей войнолюбец,
двамата сина на Лет пеласгийски, потомък Тевтамов.
А пък Пейрой с Акаманта предвождаха всички тракийци,
мирно живеещи близо покрай Хелеспонт бързотечен. "

"Ако ли искате вий да се вмъкнете в стана троянски,
новодошлите тракийци стануват последни от всички.
Заедно с тях е и царят им Резос, синът Ейонеев.
Сам аз му зърнах конете - грамадни и много красиви;
те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър.
В злато и светло сребро му блести колесницата нова.
Има и златни, огромни доспехи, за чудо и приказ!
Не подобава на смъртни да носят такива доспехи,
а съвършено подхождат те на боговете безсмъртни. "
Каза така Аполон и в Пергамската крепост остана.
Злобният Арес подбуждаше вече войските троянски,
в образа на Акаманта, най-бързия вожд на тракийци

На етиопски аруи - ариси всъщност е звяр който се противял дори на слона. Древните правели плуг за оране от роговете му ,а от там и името му .


Отговори