Дата на създаване на България.

Минало, Настояще, Бъдеще, Политика
Съобщение
Автор
Потребителски аватар
Тайко
Мнения: 94
Регистриран на: чет мар 07, 2019 1:49 pm

Re: Дата на създаване на България.

#11 Мнение от Тайко » вт фев 04, 2020 7:29 pm

ДО СРЕДНОВЕКОВИЕТО КАТО СЛАВЯНСКИ ЕЗИК Е ДЕФИНИРАН ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ, А НЕ ЕЗИКА НА РУСИ, ПОЛЯЦИ, СЛОВАЦИ И СЛОВЕНЦИ.
С РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ СРЕД ТЕЗИ НАРОДИ ТЕ СА ПРИХВАНАЛИ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КАТО СВОЙ, А СЛЕД ЗАВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА НАРИЧАТ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ЧЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИ.
БИЛО ИМ Е НЕУДОБНО ДА КАЗВАТ, ЧЕ ПИШАТ НА ЕЗИКА НА НЯКАВИ РОБИ. Названието славяни е може би най-криворазбраното и обърканото. Повечето хора си нямат понятие какъв е истинският му смисъл и какъв е произходът му. По необясними причини доста сънародници свързват термина славяни с Русия и имперските й амбиции. До 15-ти век руси, украинци, поляци, чехи не са наричали себе си "славяни".
Тук възниква въпроса – Какви са били тогава ТЕ?
За хората запознати с древните исторически извори отговора е пределно ясен.
Описани от старите автори Плиний, Тацит, Цезар и Страбон:
Руснаците са потомци на будините, неурите и скитите.
Украинците са старите агатирзи и анти.
Словенци, словаци, чехи, поляци са вендите, венетите, винделиките, рюгийте, субените и ставаните.
За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос е употребена през 1532 г. от хърватски историци - дотогава „slavi” е всъщност „sclavi" - във византийските извори.
Историкът от 6 век комес Марцелин говори за нападението на склавините и антите срещу Ромейската империя през 495 и 517 г. и ги нарича гети - той е почти съвременник на събитията.
Теофилакт Симоката (История VІІ, 2,5) историк от началото на VІІ век твърди, че гети е най-древното име на склавините.
Според възрожденеца Марин Дринов и д-р Ганчо Ценов, склавините/славяните са всъщност траки. На подобно мнение е и изследователя Йордан Табов. Интересено е, че антропологическите черти на т. нар. “славяни” и траките са смайващо еднакви.
Славяните, наричани от старите автори склавини са обитавали земи от Карпатите до делтата на Дунава и от изворите на Висла до река Дон. Това са древни тракийски земи. От Страбон знаем, че владенията на гетите се простират далеч на запад до Германия (чиято източна граница е Висла). Този огромен тракийски народ е населявал дори и черноморските степи. Земите описани като гетски от Страбон съвпадат със земите на склавините описани от Йордан. Потвърждение, че склавините са тракийски народ получаваме от старият историк Теофилакт Симоката, който казва: Гети, наречени още склавини прекосяват границите на Тракия...Склавини, или гети защото така бяха наричани в древността. Че склавините са гети, тракийски народ се вижда и от археологическите данни. Склавинската и тракйска домашна керамика са идентични. Това се признава дори и от П. Цветков. Той обаче не доуточнява, че склавинскиата керамика е идентична не с коя да е, а точно с тази принадлежаща на гетите. Самото название гети е сборно, съществували са много, родствени едно на друго племена, които са влизали в гетската общност. Костобоките, даките и сарматите са едни от най-известните представители на голямото гетско семейство, към което принадлежат и българите. В Именникът ( на българските князе) е споменато, че 515 години преди Аспарух, дедите ни са властвали на север от Дунав. Тези земи са на гетите и щом през II-ри век дедите ни са живели там, то те са и част от гетското семейство. Това всъщност е обяснено отдавна от Страбон, който пише, че гетите са от същия род както и мизите, а също че двете племена говорят езикът на траките. Ще припомня, че мизите са отъждествявани с българите в продължение на хиляда години. Т.е. склавини-гети и мизи-българи принадлежат на един и същи етнос. Векове наред гети и мизи са били съседи, дори са ставали и големи смесвания. Страбон свидетелства, че през I-ви преди Христа сред мизите обитаващи земите на юг от Дунава се заселват петдесет хиляди гети. До истински военно-политически съюз обаче се стига едва през Ранното Средновековие когато дедите ни осъзнават, че само с обединени усилия ще извоюват пълната си свобода от Рим. Така наречените “нашествия от север” на склавински отряди не са нищо друго освен освободителни войни.
Склавините не са нов народ, склавини е само алтернативното* название на тракийското племе гети, населяващо Балканите поне от времето на Неолита. А. Чилингиров поясни в “Готи и Гети”, че хилядите топоними оставени от склавините в Гърция (а и в Тракия) са типични за българския език, а не за руски, украински и т.н. Това е наистина така, названията Българец, Търново, Кожани, Трън, Чернозем са си чисто български. Щом е така, то какъв език са говорили склавините? Не е ли български?
За характерът на древният славянски ( склавонски) може да се отсъди и от други данни.Предоставям думи от стар славяно-руски речник. В първата колонка са славянските думи, а във втората руските**. Обърнете внимание, че езикът дефиниран като славянски е чист старобългарски.
Саробългарски - Руски
азъ - я.
бисе(р) -перла.
бубреги-почки, нырки.
врагъ – ворогъ
врата- ворота.
власть - влада
заключеніе – zамкненье
количество-колкость
лице – особа
лоза- виноградный прутъ.
мракъ - морокъ
оружіе - бронь, zброя
пакост- перешкода
раб - неволникъ
сладость - солодкость
смиренiе - покора
трапеза- столъ.
требованїе - потреба
трудъ – праця
трудолюбiе – коханьеся в праци
хрaбрость - можность, дужость
шествiе – хожене
От това сравнение става ясно, че до Средновековието като славянски е дефиниран езикът на старите българи, а не на украинци, руснаци, поляци, или словенци. С разпространяване на българската книжнина те са прихванали старобългарския език. По късно обаче, когато България пада под османско иго е било неудобно някак си да признаят, че четат и пишат на езика на едни роби. В същото време е нямало свободни българи , които да защитят българските заслуги. Поради тези причини народите запознали се с писмото и четмото на старобългарски език го преименували на черковно-славянски език. Този факт обаче е почти неизвестен на широката публика и поради това възникват недоразумения. Някои сигурно се питат - Защо и други народи освен българите са наречени славяни? Защото от рода на славяните-гети свързали се с българите-мизи произлязоха тези, които пречупиха властта на Рим и създадоха свободна и независима държава. Защото българите разпространиха свещената писменост сред роднините си. Сам Паисий пише – От всите славяни българите бяха най-славни и чуени...!
Славяни са наречени само тези траки непризнаващи римската власт и борещи се за свобода и независимост. Симоката нарича славяни само нахлуващите от север гети. Много други гети към които принадлежи и Йордан са били за запазването на имперската власт в Тракия. Такива са били Аспар, Ардабур, Ареовинт. Макар от тракийски произход те са служели на Рим, а Аспар дори е имал претенции за престола. Не можем да очакваме от Йордан да вземе страната на борещите се за независимост траки. За да разберем по-добре позицията на старият летописец нека разгледаме събитията от Късната Античност. През IV- ти век Св. Йероним определя Мизия като тъждествено на България. През V- ти век има голямо сражение на българи и римляни в Тракия. Годината 513 ( VI-ти век ) е известна с въстанието на Виталин в провинция България. Виталин предвожда българи, а писалия през 550 година Йордан определя като български земи само черноморските степи. Все едно, че няма вековно българско присъствие в Тракия. Все едно няма провинция България, все едно, че Мизия никога не е отъждествявана с България. Живеещите в Тракия българи са били считани за римски поданници, макар да са говорили същия език както и свободните българи от черноморските степи.
Тези данни са почти неизвестни на широката публика понеже има твърде малко езиковеди, които са компетентни и като историци. Един добър лингвист ще разбере лесно какво означава на санскрит слава, вандая, субана...но няма да е в състояние да свърже тези названия с древните славяни, венди и субени. Историкът пък осъзнава, че славяни, венди и субени са роднини, но не може да направи връзката между имената. До скоро пък не се и знаеше, че общият ген за поляци, руснаци, украинци, македонци и българи е и генът на древните арийци покорили Индия в древността. Генетиците от своя страна не са запознати с древните индийски пурани, в които се говори за божествените бргу, бргава ( тракийското племе бриги) нито пък за походът на Дионис и неговите траки към Индия.
Задавате ли си въпроса- На кого пречат тези данни и кой е организирал заблудите в старата ни история? На кого не е изгодна връзката ни с древните арийци?

Потребителски аватар
manel
Мнения: 710
Регистриран на: вт мар 03, 2015 11:05 pm

Re: Дата на създаване на България.

#12 Мнение от manel » вт фев 04, 2020 8:07 pm

БЛАГОДАРЯ!Много интересно,и във връзка него погледнете това:

http://www.osterholm.net/thracian.html

и това:
http://www.osterholm.net/swedes.html

Потребителски аватар
Тайко
Мнения: 94
Регистриран на: чет мар 07, 2019 1:49 pm

Re: Дата на създаване на България.

#13 Мнение от Тайко » нед фев 09, 2020 3:29 pm


Потребителски аватар
Тайко
Мнения: 94
Регистриран на: чет мар 07, 2019 1:49 pm

Re: Дата на създаване на България.

#14 Мнение от Тайко » пон фев 10, 2020 11:37 pm

ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ: какое государство было на месте Киевской Руси.

В середине VII столетия между Кубанью и Днепром процветало государство Великая Болгария. Но недолог был его век. После смерти своего основателя государство рассыпалось на части, а его население рассеялось по континенту.
Истоки
Родиной болгар (в древней историографии — протоболгары или булгары) принято считать Среднюю Азию, а точнее горный район Памира и Гиндукуш. В индийских источниках это место называется Балхара, в греческих — Бактрия. Впервые о булгарах летописи упоминают с IV века. Армянский историк V века Мовсес Хоренаци описывает переселение булгар в Закавказье: «В дни Аршака I (армянский царь) возникли большие смуты в цепи великой Кавказской горы, в Стране булгаров; многие из них, отделившись, пришли в нашу страну». В этот период в прикаспийских степях наряду с другими кочевниками булгары оказались вовлеченными в масштабный процесс Великого переселения народов, в котором они на время «растворились». Вплоть до распада Гуннской империи свидетельства об активности булгар исчезают из источников. Это дает историкам основание предположить, что булгары входили в огромный племенной союз, который современники именовали гуннами. После падения Тюркского каганата в начале VII века на его руинах начинается формирование новых государств. Самым крупным из них стал Хазарский каганат. Параллельно происходит размежевание булгарских племен Приазовья и Причерноморья, которые входили в два племенных союза, — кутригур и утигур. Первый связал свою судьбу с аварами и ушел на Запад, а второй попал под власть тюркютов. В VII веке на исторической сцене появляется еще одно племя — гуннугундур, которое византийские авторы, в частности, Константин Багрянородный, называют болгарами. По предположению исследователей, это племя раньше было известно под именем оногур и проживало к востоку от Азовского моря, между Доном и Кубанью. Советский историк и археолог Михаил Артамонов пишет, что приазовские болгары в это время находились под властью тюркютов, а во главе их стоял удельный тюркютский хан. Однако междоусобная война сильно пошатнула мощь Тюркского каганата и дала возможность некоторым племенам освободиться из-под его власти. К 635 году вождь гунногундур хан Кубрат изгнал из Северного Причерноморья тюркютов (по другой версии, авар) и сумел объединить под своей властью приазовских и причерноморских болгар.

Скоротечное величие.

Историки располагают ограниченными сведениями о Курбате — основателе государственного объединения, получившего название Великая Болгария. Египетский эпископ Иоанн Никиусский в своей хронике указывал на то, что Кубрат был воспитан в Византии. Тесно связанный с Константинополем, в качестве болгарского государя он осуществил провизантийскую политику. Средневековый писатель Никифор Григора отмечает, что Кубрат и византийский император Ираклий I вплоть до смерти последнего сохраняли между собой мир. Что же касается самого государства Великая Болгария, то о нем также известно немного. Как исключение, упоминание в хронике византийского монаха Феофана Исповедника. Приведем этот фрагмент полностью: «По ту сторону, на северных берегах Евксинского Понта, за озером, называемым Меотийским, со стороны океана через землю Сарматскую течет величайшая река Атель (Волга); к сей реке приближается река Танаис (Дон), идущая от ворот Иверийских в Кавказских горах (Дарьял); от сближения Танаиса и Ателя, которые выше Меотийского озера расходятся в разные стороны, выходит река Куфис (Кубань), и впадает в Понтийское море близ Мертвых врат, против мыса Бараньего лба. Из означенного озера море, подобно реке, соединяется с Евксинским Понтом при Боспоре Киммерийском, где ловят мурзулию и другую рыбу. На восточных берегах Меотийского озера за Фанагорией, кроме евреев, живут многие народы. За тем озером, выше Куфиса, в котором ловят болгарскую рыбу коист, находится древняя Великая Болгария и живут соплеменные болгарам котраги». Историки находят в этом отрывке много географических погрешностей. В частности, Феофан здесь путает реки Дон и Кубань. Именно Кубань, а не Дон берет свое начало в горах Кавказа. Так или иначе, можно предположить, что Великая Болгария охватывала обширные пространства, простираясь от предгорий Кавказа до среднего Приднепровья. Другими словами, это государство располагалось на территориях современных России и Украины. К середине VII века возглавляемое ханом Кубратом государство болгар превратилось в могучую силу. Недаром византийские составители исторической хроники называли его «Древняя Великая Болгария». В хронике отмечается, что в знак почета ромейский император Ираклий I удостоил Кубрата титулом «патриций» и наградил его богатыми дарами. Упоминаемая Феофаном Фанагория, расположенная на побережье Керченского пролива, была столицей Древней Болгарии (сегодня это руины неподалеку от поселка Сенной в Краснодарском крае). Бывшая греческая колония, практически полностью разрушенная гуннами, Фанагория была заново отстроена болгарами и превращена в центр ремесла и торговли. Рядом со столицей быстро выросли другие оседлые поселения, жители которых занимались ремеслами, большей частью гончарным делом и земледелием. Однако основная часть населения продолжала вести преимущественно полукочевой образ жизни, промышляя скотоводством. Профессор истории из Японии Шигеоши Мацумае писал, что «Болгарская культура эпохи средних веков — среди семи цивилизаций в истории человечества, сыгравших ответственную посредническую роль по причине своей миссии связывающего звена между Востоком и Западом».

Рассеяние.

После смерти Кубрата, предположительно в 50-х — начале 60-х годов VII века, Великая Болгария просуществовала недолго. По преданию пятеро сыновей хана — Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер и Альцек — разделили между собой земли государства. Однако лишенные единства мелкие уделы были не в состоянии справиться с возросшим могуществом Хазарского каганата. В ходе столкновений с хазарами в 660-е годы Великая Болгария как государство прекратила свое существование. Старший сын Батбай (Безмер) со своей ордой, которая известна как «черные болгары» остался на месте, превратившись в данника хазар. В частности, «черные болгары» упоминаются в договоре князя Игоря с Византией, по которому Игорь обязуется защищать византийские владения в Крыму от нападений этих племен. Тем не менее «черные болгары» довольно быстро заняли Крымский полуостров, степи и лесостепи Приднепровья. В 1912 году у села Перещепино в окрестностях украинского города Полтавы был обнаружен клад золотой и серебряной посуды, драгоценного оружия и украшений. «Сокровища Кубратхана» — так назвали археологи этот клад, связав его с именем основателя Великой Болгарии. И не случайно. Здесь была найдена могила богатого правителя, предположительно самого Кубрата. Важно отметить, что распространение влияния как Великой Болгарии, так и Хазарского каганата на Приднепровье дает историкам основание предположить, что Киев за несколько столетий до того, как стал столицей Древней Руси, был преимущественно неславянским городом. Другое значительное переселение булгар связно с именем второго сына Кубрата — Котрага. Он перешел Дон и двинулся на север, основав новые города на Каме и Волге. Так возникла Волжская Булгария, население которой стало предками современных чувашей и татар. Остальные три сына основателя Великой Болгарии направились на Запад. Аспарух ушел за Дунай, создав там Болгарское царство. Именно дунайские булгары, слившись со славянами и остатками фракийских племен, заложили основы современного болгарского этноса. Кубер согласно преданию со своей ордой ушел в Паннонию и примкнул к аварам. Там он предпринял неудачную попытку стать аварским каганом, затем затеял захват города Салоники — снова провал. В конце концов его племя объединилось со славянскими племенами Македонии. Младший сын Кубрата Альцек добрался до самой Италии, где попросил землю у короля лангобардов Гримоальда. Бенедиктинский монах VIII века Павел Диакон писал о булгарах Альцека: «И они живут в этих местах, про которые мы говорили, до теперешнего времени, и хотя они говорят и на латинском языке тоже, но все-таки ещё до конца не отказались от использования своего языка».
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.


Helec
Мнения: 155
Регистриран на: чет мар 07, 2019 2:05 pm

Re: Дата на създаване на България.

#16 Мнение от Helec » чет фев 13, 2020 11:59 pm

Да, този Христо Маджаров ми е интересен, прослушван е вече. Ще си копирам тук поста от 11 октомври, 2019:

Колеги, предлагам двата тома на Христо Маджаров- „Големият заговор срещу българите”:

1. https://cloud.mail.ru/public/2siD/2stLCZ16y

2. https://cloud.mail.ru/public/3qJf/5xPSjruqz

Интересни са интервютата на Христо Маджаров със Стойчо Керев, лекциите му също: https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8%D1%8F

Христо Маджаров има две нови книги, които са на книжния пазар: „Златна България” и „Древните българо- чуваши”. Неговата съпруга- Галя Маджарова, също има издадени книгите: „Български царици- амазонки”, „Отново амазонки” и „Кабала”(Атлантида, Тракия, Европа). Ето линк за издателството: http://alfyola.com/

Искам да помоля, ако някой има тези книги или си ги закупи, при добро желание да ги сканира и качи във форума. Предварително благодаря!

Отговори